zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Společně za Dunaj bez plastu

03.06.2019
Voda
Odpady
Společně za Dunaj bez plastu

Řeky jsou hlavní cesty, kterými se plast dostává do světových moří. V rámci projektu PlasticFreeDanube se z Dunaje v okolí Bratislavy a Vídně sbírá plastový opad, který je poté analyzován. Hlavním cílem projektu je zvýšení povědomí o problému znečištění řek.

Dunaj je druhou nejdelší řekou v Evropě, která teče přes deset zemí, mimo jiné i přes Slovensko a Rakousko. Projekt PlasticFreeDanube financovaný z prostředků EU se zaměřuje na analýzu plastového odpadu z makro hlediska - tím se rozumí části odpadu větší než 5 milimetrů.

Odpad se shromažďuje z Dunaje a jeho břehů od městských aglomerací Vídně a Bratislavy až po slovenskou elektrárnu Gabčíkovo. Na rakouské straně jsou do projektu zapojeni vídeňská univerzita Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Národní park Donau-Auen a správa vodních cest viadonau. Slovensko na druhé straně přispívá odbornými znalostmi a činorodostí Polymerického institutu Slovenské akademie věd. Zapojena je na Slovensku i nevládní nezisková organizace RepaNet, která se zabývá odpadovým managementem.

Mezinárodní problém, který je třeba brát vážně

Projekt, který běží od roku 2017 do roku 2020, má velmi aktuální přesah. Bez ohledu na přínosy plastu, je tento materiál třeba brát jako závažný globální problém. Plastový odpad v oceánech má negativní dopad na životní prostředí, a to jak v globálním, tak v regionálním měřítku. Řeky jsou přitom brány jako hlavní cesty, kterými se znečištění dostává do světových moří. Samotný zdroj nečistot a jejich dopad na životní prostředí však nebyly doposud dostatečně probádány.

V rámci projektu PlasticFreeDanube jsou nashromážděné plasty využity ke sběru dat a k získání potřebných znalostí. Dále dochází k vypracování postupů, jak se vzorky v budoucnu budou odebírat a analyzovat podle standardizovaných metod. V neposlední řadě je snahou projektu zvyšování povědomí o tomto problému s cílem snížit množství odpadu v Dunaji. To se děje na akcích pro veřejnost jako je Den Dunaje, v národních parcích, přednáškách na školách, nebo prostřednictvím organizací zabývajících se environmentálním prostředím. Nově vzniklé informační tabule by dále měly vybízet obyvatele Vídně a Bratislavy k omezení spotřebu plastů. K dispozici bude také více popelnic. V závěru projektu bude vypracován společný akční plán zaměřený na znečištění makroplasty v Dunaji.

Dunaj mezi Vídní a Gabčíkovo

Úsek Dunaje mezi Vídní a elektrárnou Gabčíkovo byl vybrán záměrně, jelikož se v poměrně krátkém úseku dlouhém zhruba 100 říčních kilometrů nachází dvě velkoměsta, národní park, několik přítoků a dvě elektrárny. Jedná se tak o část Dunaje, kde se vyskytuje řada potenciálních zdrojů platového odpadu. Práce je rozdělena tak, že univerzita BOKU a Polymetický Institut zajišťují analýzu a měření. Další partneři na Slovensku a v Rakousku se převážně, avšak ne výhradně, zabývají odpadovým managementem a hospodářstvím. Již nyní může být například vypracována studie, z čeho se daný plast skládá a kde se může v půdě usadit.

Projekt byl umožněn díky vídeňskému magistrátnímu Oddělení pro Evropské záležitosti. Financován je z přeshraničních programů EU mezi Rakouskem a jeho sousedními státy Českem, Maďarskem a Slovenskem. V případě PlasticFreeDanube se jedná o dotační program INTERREG V-A Slovensko-Rakousko.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí