zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CESTA ZPÁTKY II.

03.08.2019
Klimatické změny
CESTA ZPÁTKY II.

Existuje řešení hrozící situace?

Pokračování článku CESTA ZPÁTKY I.

Z popisu popsaného vývoje vyplývá ,že řešení nebude jednoduché, je-li vůbec možné. To je už dlouho předmětem diskusí, organizovaných mezivládním panelem pro změnu klimatu IPCC každých pět let, naposledy se tak stalo v říjnu 2018, v polských Katowicích.

Dosavadní vývoj probíhal tak, že výsledkem minulých ,,Klimatických pětiletek IPCC" bylo, že se jedná o složité a nejasné problémy, jejichž existence je zpochybňována, v každém případě sporná.

Poslední zasedání v Katowicích přineslo aspoň pozitivní výsledek v tom smyslu, že oteplení je reálný jev, který je ve svých důsledcích hrozbou pro lidstvo a musí se řešit. To znamená hledat a nalézt příčiny oteplování a začít je omezovat. To ostatně bylo už řečeno na minulém zasedání v Paříži r.2015, odkud vyplynulo, že oteplení o další 1,5° je krajní mez. Zůstává ovšem zásadní problém, že proti takovému řešení největší producenti látek, vytvářejících tepelný štít Země ve vysoké atmosféře, což je hlavní příčina oteplování a klimatických změn, jsou USA, Rusko, Saudská Arabie a Kuvajt, jako největší producenti i spotřebitelé fosilních paliv. Takže konečné řešení a uskutečnění Pařížské dohody je v jejich rukou.

Problém oteplování je jistě řešitelný-je však k němu zapotřebí dostatek dobré vůle a ochota k zásadním změnám v systému existence a řízení společnosti a života na celé planetě. Znamená to řadu změn a omezení především v dopravě, v průmyslu, i životě všech, každého z obyvatel planety. Znamená to určitý návrat do minulosti, kdy např.možnosti cestování neexistovaly v rozsahu, na jaký jsme dnes zvyklí, kdy zběsilé tempo výstavby měst a komunikací neexistovalo, plýtvání materiálem a surovinami všeho druhu bylo minimální, atd.

Znamená to také značné omezení plýtvání penězi, hromadění bohatství apod . Je také nezbytné omezit trvalý nárůst obyvatelstva, jehož životní podmínky lze zajistit stále obtížněji.

Je ovšem také nezbytné skončit s fantastickými představami o řešení vznikající situace, jakými je např. stěhování na jinou planetu. Kdo takto uvažují jsou neodpovědní snílkové, které nezajímá prostá skutečnost, že existenční podmínky jako na planetě Zemi jinde v našem okolí neexistují a nemá smysl budit v lidech klamné naděje na něco, co prostě nejde a nepůjde.

Musíme vzít na vědomí některá fakta a poznatky z historie.Současné poznatky z archeologie, která zkoumá minulost vývoje naší planety a jejích obyvatel ukazují, že Země má minulost značně bohatou, ale stále se opakující: na Zemi vznikla, ale také zanikla řada civilizací. Vznikly na různých místech v Azii, v Evropě, v Jižní Americe a jejich vývoj byl vždy stejný: na počátku to bylo poznávání okolí, pak užívání dostupných materiálů a prostředků, potom budování a rozvoj civilizačních středisek, rozvoj živ otních podmínek a nakonec zánik, který obyvatele dané oblasti přinutil změnit životní prostor a životní podmínky.

Zásadní ovšem bylo, že vždy zůstávali na této planetě. Nejmarkantnější příklad vidíme třeba na vzniku Spojených států severoamerických.

Když koncem 15. století Kolumbus objevil Ameriku, byl to historický mezník, který způsobil, že v průběhu dalších dvou století došlo k osidlování této Nové země přistěhovalci z Evropy, kde v té době probíhaly mocenské boje a přibývalo obyvatel, kteří se začali do Nové země stěhovat.

Když došlo po r. 1800 k bouřlivému rozvoji vědy a techniky, přišel také rychlý nárůst obyvatel na celé planetě. Tak stále narůstaly jejich potřeby všeho druhu a tento trend pokračuje, jak můžeme vidět třeba v Azii, kde v Indii, Viet-Namu i v Číně z rikši, tažené člověkem, přecházejí na automobily a letadla, z plachetnic na motorové lodě a z motyky na polích na traktor.

Je zřejmé, že možnosti šíření této civilizace začínají narážet na řadu omezení. Zatím nejmarkantnějším příznakem je právě probíhající oteplování atmosféry s dlouhou řadou důsledků, z toho vyplývajících.

Co je základem takto vznikající situace? Výše popsaný vývoj tohoto stavu jasně ukazuje, že je to především systém vývoje a řízení průběhu této civilizace, který se neřídí podmínkami jejího vývoje, ale řídí se především jejími potřebami a snahou po maximálním zisku.

Tyto potřeby jsou mnohostranné a v řadě případů narážejí na různá omezení - v současné době je to např. rostoucí spotřeba energií všeho druhu, jako jako jsou pohonné hmoty a elektrický proud. V důsledku tohoto vývoje pak musí dojít ke kolapsu celé společnosti.

Roku 2013 v časopise SCIENCE biologové Paul a ANN Ehrlichovi napsali: "Lidstvo stojí na prahu kolapsu globální civilizace. Ten bude mít podobu postupného rozkladu, protože hladomor, epidemie a nedostatek zdrojů způsobí rozpad centrálního řízení států. To bude doprovázeno narušením trhu a konflikty kvůli nedostatku. Veřejnost je k varování lhostejná. Politici a veřejnost nejsou vyděšeni, protože nemají informace nebo znalosti o tom, jak naše planeta funguje."

O rok později se objevila studie perspektivy současné civilizace, zadaná NASA jejímu vědeckému pracovišti Goddard Space-Flight Center, která říká: "Globální průmyslová civilizace by se mohla během nejbližších desetiletí úplně rozložit po neudržitelném čerpání přírodních zdrojů a následkem stále nerovnějšího přerozdělování bohatství. Nárůst počtu obyvatel, změny podnebí, nedostatek vody, úpadek zemědělství a nedostatek energie povede k úplnému vyčerpání zdrojů. Dojde k rozdělení společnosti na bohaté elity, hromadící přebytky bohatství, které produkují chudé masy. Během posledních 5000 let byly tyto jevy při rozkladu civilizací rozhodující. Klíčovým faktorem je snížit ekonomickou nerovnost a zajistit spravedlivé rozdělování zdrojů a snížit jejich spotřebu užitím obnovitelných zdrojů, a je třeba snížit růst obyvatel Země."

Takové jsou závěry, vyplývající z vývoje naší civilizace za poslední dvě století bez respektování platných přírodních zákonů o pohybu planet, které už v 16. století formuloval Jan Kepler a jak je už před stoletím použil Milankovič.

Hranice rozvoje společnosti má své meze, dané přírodními podmínkami existence planety a je nepřekročitelná. Je třeba hledat cesty zpět a vzít na vědomí nepřekročitelnost mezí, daných přírodou.

21.6.2019
Boris Valníček

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí