zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekonomika - jeden z pilířů trvale udržitelného hospodaření

19.02.2020
Zemědělství
Ekonomika - jeden z pilířů trvale udržitelného hospodaření

V poslední době rezonuje celou evropskou společností poměrně významně otázka zemědělství ve vztahu k životnímu prostředí. Bohužel část veřejnosti často opomíná dát do celého kontextu i další aspekty, které stojí za udržitelným hospodařením a produkcí bezpečných potravin. Dalšími pilíři, kromě šetrného využívání přírodních zdrojů a zachování biodiverzity, jsou totiž ekonomika a společenská odpovědnost.

Pokud se mají farmáři starat o krajinu a prostředí, v němž všichni žijeme, a nasytit rostoucí populaci, základním předpokladem je to, že vůbec budou existovat a budou moci dalším generacím předat fungující a ekonomicky perspektivní hospodářství. Jen tak totiž mohou dostát i své společenské odpovědnosti a závazku - postarat se o výživu stále rostoucího počtu lidí, o udržení života na venkově a o výchovu nových budoucích sedláků, kteří budou v jejich odkazu pokračovat. Toto dohromady je tím funkčním klíčem ke skutečnému udržitelnému zemědělství, jedno bez druhého nemůže nikdy dlouhodobě fungovat.

I proto Asociace soukromého zemědělství ČR na podzim loňského roku rozhodla o založení zvláštní pracovní skupiny pro ekonomické záležitosti. Do ní se přihlásilo zatím kolem dvacítky zájemců o činnost a skupina již pracuje, přičemž jejím obecným úkolem je působit nejen v rámci naší organizace, ale rovněž spolupracovat s různými nevládními organizacemi, veřejnými institucemi či politickými subjekty a podílet se na výměně dat a informací (například s ÚZEI, ČSÚ, vysokými školami atd.).

Členové pracovní skupiny se budou starat o formulaci a prosazování věcných argumentů z oblasti zemědělství a ekonomiky do veřejného prostoru, o přípravu podkladů pro obhajobu požadavků ASZ ČR před úřady nebo mezi zákonodárci. Smyslem bude konkrétní pojmenování problémů, které soukromé zemědělce znepokojují a hledání návrhů možných řešení, a to v celém průřezu jejich podnikání, v neposlední řadě také obhajoba všech našich sedláků (bez ohledu na jejich velikost a výrobní zaměření), zaměří se i na obranu konvenčního způsobu hospodaření, který bývá v současnosti částí veřejnosti mnohdy plošně a nespravedlivě odsuzován.

Mezi její náplň práce bude patřit i řešení podnětů vzešlých od jednotlivých členů naší organizace, pořádání školení či výhledově i poskytování poradenství v ekonomických oblastech podnikání. Stále přitom platí, že tak jako v ostatních pracovních útvarech ASZ mohou i do této pracovní skupiny, v případě svého zájmu o aktivní účast, přistoupit kdykoli i další členové.

V současné době se pracovní skupina konkrétně zabývá detailní analýzou problematických bodů v návrhu nové Společné zemědělské politiky po roce 2020, jejímž výstupem budou návrhy konkrétních úprav u jednotlivých dotačních titulů a podmínek, které budou nejpříznivější pro model rodinných farem.

Zdroj: Asociace soukromého zemědělství ČR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí