zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášení V. ročníku soutěže Věda pro zemi

08.04.2020
Zemědělství
Vyhlášení V. ročníku soutěže Věda pro zemi

Národní zemědělské muzeum vyhlašuje pátý ročník soutěže Věda pro zemi. I letos má tři kategorie, ve kterých lze soutěžit - o nejlepší bakalářskou, diplomovou a doktorskou práci související s některým ze zadaných tematických okruhů. Přihlášky do soutěže lze posílat do 31. srpna, vyhlášení výsledků proběhne na podzim roku 2020. Muzeum oceněným zajistí vydání jejich prací v podobě odborné publikace nebo článku, včetně finanční odměny.

Cílem soutěže Věda pro zemi je vytvořit podmínky pro odbornou interdisciplinární diskuzi se zástupci z praxe, ze soukromého i neziskového sektoru, ze státní správy a samosprávy a z akademické sféry a zároveň v rámci prohlubování a zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě jejich vědeckých textů a zvýšit tak zájem vysokoškolských studentů o zveřejňování výsledků jejich bádání.

"Každý rok se do soutěže Věda pro zemi hlásí více autorů a témata jejich odborných prací jsou opravdu rozmanitá, široké je i spektrum vysokých škol, na kterých vznikaly. To potvrzuje fakt, že zemědělství je stále nedílnou součástí našich životů a týká se téměř všech vědních disciplín. Soutěž je přínosem také pro muzeology, i v našem oboru je důležité stále sledovat nové vědecké poznatky," říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie - bakalářská, diplomová a doktorská práce. Jeden autor se může přihlásit ve více kategoriích. Do soutěže se přijímají pouze práce obhájené, napsané v českém nebo slovenském jazyce, musí obsahovat původní výsledky vědeckého výzkumu a řešit problematiku níže uvedených tematických okruhů.

V každé z kategorií budou vyhodnoceny tři nejlepší práce. Oceněným bude umožněna spolupráce s Národním zemědělským muzeem, které zajistí vydání nejlépe vyhodnocených prací v podobě odborné publikace nebo odborného článku v muzejním recenzovaném neimpaktovaném časopise Prameny a studie, včetně finančního ocenění.

Termín pro přihlašování účastníků: 1. 4. - 31. 8. 2020

Hodnocení prací: 1. 9. - 31. 10. 2020

Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: pravděpodobně listopad 2020

Tematické okruhy

- Venkov, zemědělství, stavby, rostlinná výroba, živočišná výroba

- Lesnictví, myslivost, lesní hospodářství

- Rybářství, rybníkářství a vodní ekosystém

- Zahradnictví (ovocnářství, zelinářství, květinářství), vinařství a včelařství

- Mechanizace zemědělství

- Zemědělská ekonomika

- Zpracování zemědělských produktů, potravinářství, gastronomie

- Vývoj a rozvoj venkova, životní prostředí, kulturní krajina, regionální rozvoj

- Venkov a zemědělství v umění, tradice, etnografie

- Kulinární dědictví českých zemí

- Osobnosti zemědělství

- Archeologie zemědělství

- Muzeologie

Soutěžní práce hodnotí komise složená z členů Vědecké rady Národního zemědělského muzea. Každá práce bude přidělena posuzovateli, který je odborníkem v dané tematické oblasti a který vyhotoví posudek, v němž se soustředí na přínos práce v daném oboru. Práce označené za mimořádné a doporučené k vydání budou následně hodnotící komisí vyhodnoceny jako práce vítězné.

Přihlásit se může pouze autor soutěžní práce, a to vyplněním a zasláním elektronické přihlášky. Termín pro zaslání přihlášky je do 31. srpna 2020. Veškeré informace o soutěži včetně formuláře pro přihlášení ke stažení jsou k dispozici na https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi.

Zdroj: ČTK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí