zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), díl 10. - Odhad počtu podniků

16.01.2001
IPPC
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), díl 10. - Odhad počtu podniků
Celkem zhruba 1500, z toho 350 odpadářů.
3.2 Odhad počtu podniků Údaje o počtu podniků/zařízení byly získány při konzultacích se svazy průmyslu nebo jsou kvalifikovaným odhadem z databáze REZZO1, která zpracovává údaje o znečištění ovzduší velkými stabilními zdroji. Některé údaje o podnicích/zdrojích nebylo možno získat ani odvodit (např. kapacity zařízení pro chov zvířat). Odhadovaný počet podniků vyžadujících integrované povolení není totožný s počtem zařízení. Navíc je nutno brát v úvahu, že počet podniků se může výrazně měnit v krátkém časovém období. Následující tabulka má proto základní informační charakter. Průmyslové odvětví Počet zařízení (stav 1998) Energetika Spalovací zařízení, jm. výkon vyšší než 50MW 151 Koksárny 6 Výroba a zpracování kovů Zařízení na pražení nebo slinování kovových rud 4 Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli(z primárních nebo druhotných surovin), včetně kontilití o kapacitě vyšší než 2,5t/h 37 Slévárny oceli a litiny s výrobní kapacitou nad 20t/den 73 Zařízení na výrobu surových neželezných kovů z rud, koncentrátů nebo druhotných surovin pyrometalurgickými, chemickými nebo elektrochemickými procesy a zařízení na tavení neželezných kovů včetně přetavovaných produktů o kapacitě větší než 4t /den olova a kadmia a 20t/den u všech ostatních kovů 19 Průmysl zpracování nerostů Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500t/den nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50t/den nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50t/den 6 Zařízení na výrobu asbestu a výrobků na bázi asbestu 1 Zařízení na výrobu skla včetně skleněných vláken o kapacitě tavení nad 20t/den 76 Chemický průmysl Zařízení na výrobu základních organických chemikálií 30 Zařízení na výrobu základních anorganických chemikálií 20 Zařízení na výrobu umělých hnojiv obsahujících fosfor, dusík či draslík (jednoduchých a směsných hnojiv) 5 Zařízení na výrobu základních farmaceutických výrobků chemickými či biologickými procesy 12 Zařízení na výrobu výbušnin 1 Odpadové hospodářství Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování nebezpečných odpadů 107 Spalovny komunálního odpadu o kapacitě nad 3t/h 11 Skládky, které přijímají více než 10t/den odpadu nebo mají celkovou kapacitu vyšší než 25kt s výjimkou skládek inertního odpadu 242 Ostatní činnosti Zařízení na výrobu celulózy 3 Zařízení na výrobu papíru a lepenky s kapacitou nad 20t/den 22 Zařízení na předběžnou úpravu nebo barvení vláken a tkanin s kapacitou úpravy nad 10t/den 15 Zařízení na zpracování kůží a kožek, s kapacitou úpravy nad 10t/den 5 Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu s kapacitou nad 10t/den 12 Zařízení pro intenzívní chov drůbeže nebo prasat, která mají kapacitu pro více než 40000 kusů drůbeže, 2000 kusů užitkových prasat nebo 750 kusů prasnic 482 Zařízení na povrchovou úpravu látek, předmětů či výrobků, používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potisk atd. o kapacitě nad 150kg/h nebo nad 200t/rok 204 Celkem 1544 Z Příručky ke směrnici Rady 96/61/EC (IPPC), MŽP ČR, 1999. Převzato ze serveru ČEÚ - www.ceu.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí