zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stanovisko EU - ŽP/IPPC

26.06.2001
IPPC
Stanovisko EU - ŽP/IPPC
Teplárna Přerov je slavná
Omezování průmyslového znečišťování a řízení rizika Evropská unie bere na vědomí rozhodnutí České republiky snížit rozsah své žádosti o přechodné opatření podle směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečišťování a že požaduje přechodné opatření pro dosud nestanovený počet nových zařízení podle definice této směrnice do 30. října 2004 a že požaduje přechodné opatření pro pouze jediné stávající zařízení ? pro teplárnu Přerov, do konce r. 2012. Ohledně stávajících zařízení, Evropská unie bere na vědomí, že žádost České republiky implikuje přechodná opatření podle směrnice 88/609/EHS o velkých spalovacích závodech, protože jeden z kotlů je ?novým? zařízením a nesplňuje specifické limitní hodnoty emisí stanovené touto směrnicí. Protože je tato směrnice v současné době revidována, Evropská unie vyzývá Českou republiku k vynaložení veškerého úsilí k zajištění, aby tento kotel splnil požadavky acquis, a k předložení nového investičního a implementačního plánu pro tento kotel co možná nejdříve poté, kdy bude směrnice 88/609/EHS o velkých spalovacích závodech revidována. Evropská unie zdůrazňuje, že žádost České republiky ohledně teplárny Přerov bude projednána, jakmile bude tato směrnice revidována. Ohledně nových zařízení, Evropská unie bere na vědomí, že zákon o integrované prevenci a omezování znečišťování, který transponuje směrnici 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečišťování, nabude účinnosti dne 1. ledna 2003 a že Česká republika v odůvodnění své žádosti uvádí, že plně integrovaná povolení mohou být vydávána až poté, kdy tento zákon nabude účinnosti. V tomto kontextu Evropská unie připomíná, že všechna nová zařízení by měla splňovat směrnici 96/61/ES v okamžiku přistoupení. Evropská unie bere na vědomí, že nová zařízení splní jiné normy životního prostředí Evropské unie než jsou normy specifikované ve směrnici 96/61/ES do 1. ledna 2003, jak Česká republika potvrdila v dokumentu CONF-CZ 16/01. Evropská unie bere na vědomí závazek České republiky pravidelně poskytovat informace o vydaných povoleních a o krocích učiněných pro implementaci směrnice 96/61/ES. Na základě těchto úvah Evropská unie vybízí Českou republiku k uskutečnění dalších technických konzultací s cílem dosáhnout úplného splnění požadavků směrnice 96/61/ES novými zařízeními do data přistoupení. Co se týče směrnice 88/609/EHS o velkých spalovacích závodech, Evropská unie bere na vědomí informace poskytnuté Českou republikou o emisních stropech a cílech snižování emisí SO2 a NOX ze stávajících velkých spalovacích závodů a vrátí se k této otázce při stanovení technických modifikací, které budou včleněny do aktu přistoupení. Ohledně směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících v důsledku aplikace organických rozpouštědel při určitých procesech a v určitých zařízeních, Evropská unie bere na vědomí, že požadavky této směrnice splní nová zařízení do data přistoupení a stávající zařízení do října 2007, v souladu s termíny a požadavky stanovené v této směrnici. Evropská unie vybízí Českou republiku k vynaložení implementačního úsilí podle harmonogramu uvedeného v předloženém implementačním plánu.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí