zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový odpadový zákon na Slovensku II

29.06.2001
Odpady
Nový odpadový zákon na Slovensku II
Slovenské zákonodarstvo prebralo zatiaľ 80 percent noriem Európskej únie
BRATISLAVA - Svetoví odborníci tvrdia, že ľudstvo zavalia odpady, ktorých produkuje čoraz viac a viac. Slovenská spoločnosť ich ročne vytvorí celkovo asi 19,6 milióna ton, z toho 1,7 milióna komunálneho odpadu. Krajiny EÚ uprednostňujú pred zneškodňovaním odpadov ich zhodnocovanie, čo sa premieta aj do legislatívy únie. Náš parlament prijal novú právnu úpravu, ktorá požiadavky EÚ v oblasti odpadov prebrala v 80 percentách. Zákon okrem niektorých ustanovení začne platiť od 1. júla. Čo sa teda zmení? "Zákon sa týka naozaj každého - občana, obce, pôvodcu odpadov, tých, ktorí s ním obchodujú, sprostredkovateľov, zhodnocovateľov aj tých, čo odpady zneškodňujú na skládkach," mieni pracovníčka legislatívneho odboru ministerstva život- ného prostredia Božena Gašparíková. Doteraz platný zákon občana obchádza, pretože pôvodcom komunálneho odpadu je obec. Po novom jeho pôvodcom bude jednoznačne občan. "Nový zákon posilní postavenie obce. Okrem doterajšieho vydávania všeobecne záväzného nariadenia bude mať právo vyberať nový miestny poplatok a udeliť sankcie, ak občan nariadenie nedodrží. Zvyšuje sa aj jej zodpovednosť. Obec musí najmenej dvakrát ročne zabezpečiť zozbieranie a odvoz objemných odpadov a vytriedených odpadov z domácností, ktoré obsahujú škodliviny. To sú napríklad nádoby z farieb či riedidiel a podobne," objasňuje Gašparíková. Povinnosťou občana bude zapojiť sa do separovaného zberu. "Nemôže si povedať, že sa ho netýka. Musí používať rozostavané odpadkové nádoby, ak sa používajú v obci, ukladať separované odpady a drobný stavebný odpad tam, kam obec určí." Ako radní skontrolujú nedisciplinovaných? "Spôsob kontroly patrí výlučne do právomoci obce, závisí od nej, ako sa s tým vyrovná." Tomu, kto nedodží zákon a uloží odpad na iné miesto, hrozí pokuta maximálne do 5-tisíc korún. Miestny poplatok občan zaplatí obci za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu. "Môže sa platiť dvoma spôsobmi," približuje systém Gašparíková. Určí sa trvalým platovým výmerom na osobu alebo podľa množstva, čo sa označuje ako žetónový zber. Po naplnení kontajnera si občan kúpi žetón, a tým jednorazovo zaplatí za jeho odvoz. Tento spôsob sa zdá výhodný pre záhradkárske a chatové oblasti, v ktorých sa v zime ľudia zdržiavajú minimálne. Poplatok sa pohybuje od 80 do 1 200 korún na osobu a rok. "Ak obec nevydá všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom určí konkrétnu výšku miestneho poplatku, každý bude musieť zaplatiť minimálnu sadzbu. Obec však môže poplatok sociálne slabším občanom znížiť, ba aj odpustiť." "Poplatky začnú platiť od januára budúceho roka. Obce teda majú pol roka čas, aby si pripravili nariadenie. Teraz v obci zbiera odpad hocikto a ani nemusí mať s obcou podpísanú zmluvu. Od nového roku sa situácia zmení. A čo veľké obchodné reťazce? Veď taký veľkoobchod vyprodukuje komunálneho odpadu neúrekom. "Odvoz odpadu môže pre nich naďalej zabezpečovať tá istá firma ako doteraz, ale musí s obcou podpísať zmluvu, pretože všetkými peniazmi za komunálne odpady bude disponovať výlučne obec." Uvedenie zákona do praxe si vyžiada 180 pracovníkov v štátnej správe, pričom by mal vytvoriť ďalších asi 1 500 pracovných miest. Úplný súlad so smernicami EÚ dosiahneme jeho novelizáciou v nasledujúcom roku.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí