zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Děčín má novou čistírnu odpadních vod a kanalizaci

15.08.2001
Voda
Děčín má novou čistírnu odpadních vod a kanalizaci
V úterý 22. května 2001 byla slavnostně uvedena do provozu nově vybudovaná čistírna odpadních vod a kanalizace v Děčíně. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu Phare přeshraniční spolupráce (CBC) ve výši 180 mil Kč (4,8 mil. €), což představuje přibližně 36 % celkových nákladů, a dále Spolkovým Ministerstvem životního prostředí SRN. Realizace projektu napomůže České republice při splnění norem EU v oblasti životního prostředí. Hlavním cílem tohoto projektu je podstatné zlepšení kvality vody a snížení znečištění v Labi. Výsledkem bude zkvalitnění životního prostředí v oblasti celého dalšího toku Labe, tedy i v Německu. Z tohoto důvodu budou mít z projektu užitek obyvatelé přilehlých oblastí v České republice a také v sousedních regionech Německa. Před realizací projektu byl Děčín jediným větším městem v České republice bez odpovídající čistírny odpadních vod. Část projektu – výstavba kanalizačního sběrače - byla financována Ministerstvem životního prostředí SRN ve výši 90 mil. Kč. Zbývající náklady projektu ve výši 231 mil. Kč byly hrazeny Severočeskou vodárenskou společností, a.s. (dále SVS). Stavební práce byly ukončeny v listopadu 2000. Čistírna odpadních vod má kapacitu 68 000 EO, přičemž v areálu je místní rezerva pro rozšíření na 92 000 EO. Kanalizační sběrač využívá kombinaci gravitačních a výtlačných částí. Financování projektu: Evropská unie prostřednictvím Phare CBC 179,3 mil. Kč Spolkové ministerstvo pro životní prostředí 89,9 mil. Kč Severočeská vodárenská společnost a.s. 231,4 mil. Kč Celkem 500,6 mil. Kč Z toho: Subprojekt čistírna odpadních vod 299,7 mil. Kč Subprojekt kanalizační sběrač 200,9 mil. Kč Připočteme-li všechny historické a ostatní náklady, které SVS v souvislosti s realizací tohoto projektu vynaložila, dostáváme se k realizačním nákladům přibližně 541 mil. Kč. Od myšlenky k realizaci 80tá léta první studie 10/1996 podpis meziresortní dohody – BMU SRN a MŽP ČR a smlouvy o poskytnutí příspěvku – BMU SRN a SVS 12/1998 podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem ČOV (sdružení firem Vodní stavby a.s. a VATECH Wabag GmbH) 12/1999 podpis smlouvy o spolufinancování – MMR ČR a SVS 12/1999 podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem kanalizačního sběrače (sdružení firem VHS s.r.o a SSŽ a.s.) 4/2001 zahájení zkušebního provozu 4/2002 trvalý provoz ČOV Čistírna odpadních vod V průběhu přípravy výstavby ČOV v městě Děčíně se postupně uvažovalo o několika staveništích. Nakonec bylo rozhodnuto, že nová ČOV bude vystavěna v Boleticích v těsném sousedství průmyslové zóny. V roce 1997 bylo získáno stavební povolení a byla zahájena příprava mezinárodního výběrového řízení. Výběrové řízení bylo několikrát zrušeno a opakováno, ale nakonec byl vybrán zhotovitel, se kterým byla v prosinci 1998 uzavřena smlouva o dílo. Zhotovením stavby bylo pověřeno sdružení firem Vodní stavby a.s. a VATECH Wabag GmbH. Hlavní část odpadních vod je na čistírnu čerpána z nově vybudovaných čerpacích stanic prostřednictvím nového systému gravitačních a výtlačných sběračů. Další část odpadních vod je přiváděna gravitačně z Boletic. Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s anaerobní stabilizací kalu a chemickým hospodářstvím. „Jde skutečně o čistírnu 21. století“, pochvaluje si nové dílo ředitel odboru vod MŽP Ing. Kinkor. Děčínská čistírna totiž jako jedna z mála dokáže z vody odstranit i dusík a fosfor. Kanalizační sběrač V průběhu přípravy celého projektu se koncepce kanalizačního sběrače několikrát měnila podle lokality výstavby ČOV. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude použita kombinace gravitačních a výtlačných částí. Pro tuto variantu bylo v roce 1997 získáno stavební povolení. Následně bylo vypsáno mezinárodní výběrové řízení podle procedur Phare. Výběrové řízení se opakovalo. V prosinci 1999 byl vybrán zhotovitel – sdružení firem VHS s.r.o a SSŽ a.s. Základem systému je sběrač “A” , který podchytí hlavní stoku V z Děčína a Jílového na levém břehu Labe. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do hlavní čerpací stanice odpadních vod V, odkud budou přečerpávány kanalizačním výtlakem 2x DN 600 na ČOV. Odpadní vody ze stok II , III a IV budou podchyceny a lokálními čerpacími stanicemi přečerpávány přímo do kanalizačního výtlaku. Sběrač “B” přivede do sběrače “A” odpadní vody z pravého břehu Labe. Podchod Labe je zajištěn gravitační shybkou. Sběrač “B” podchytí gravitačně stoky XIII a XIV. Kanalizační systém je jednotný a bude odvádět jak splaškové, tak i dešťové vody. Z programu přeshraniční spolupráce Phare CBC byla k dnešnímu dni vyčleněna částka 7 miliard Kč (200 mil. €) na investice v příhraničních okresech České republiky. Celkově bylo vyčleněno od roku 1990 z Programu Phare, včetně Phare CBC, na pomoc České republice při přípravě na vstup do Evropské unie více než 26 mld. Kč (750 mil. €). Financování EU v oblasti životního prostředí v České republice přesáhlo částku 5 miliard Kč (přibližně 150 mil. €), která zahrnuje 1 miliardu Kč (27 mil. €) z programu ISPA. Celkové finance EU směřující do České republiky, včetně programů Phare, ISPA a Sapard, dosahují 30 miliard Kč, čili 850 milionů €. (z materiálů tiskového oddělení MŽP) Zdroj: Zpravodaj MŽP 7/2001
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí