zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový zákon č. 254/2001, o vodách

05.11.2001
Voda
Nový zákon č. 254/2001, o vodách
Dnem 1. ledna 2002 vstupuje (až na 2 výjimky) v účinnost zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Zmíněný zákon o vodách je výsledkem desetiletého úsilí o přípravu nové, komplexní právní normy upravující vodu a nakládání s ní z pohledu základní složky životního prostředí, základní životní potřeby pro člověka i cenné přírodní suroviny pro rozvoj výrobních a jiných aktivit. Hospodaření s vodou v území (v povodích), a to vyvážené, zachování kvality vody je jedním z hlavních cílů této tradiční právní úpravy (na území České republiky jde vlastně o čtvrtou právní úpravu formou zákona za posledních 140 let). Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, přináší tyto zásadní změny: vztahuje se nejenom na vody povrchové a podzemní, ale také na vody důlní, pokud horní zákon nestanoví jinak výslovně stanoví, pro které čerpací pokusy při průzkumu podzemních vod není třeba povolení vodoprávního úřadu (do 1 l/sec a do 5 dnů) zavádí nové povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky (příloha č. 1 k zákonu) do kanalizace nařizuje povinný zápis do Katastru nemovitostí (taxativně stanovené vodní stavby včetně jejich případně stanovených ochranných pásem) zavádí systém plánování v oblasti vod (Plán hlavních povodí České republiky, plány oblastí povodí a programy opatření) zavádí nové pojmy ochrany vodních poměrů a vodních zdrojů (citlivé oblasti, zranitelné oblasti, povrchové vody využívané ke koupání, podpora života ryb) pozemky tvořící koryta vodních toků podřizuje obecnému vlastnictví pozemků zavádí Správu povodí (správa významných vodních toků a další činnosti, které vykonávají správci povodí dle zákona) propracovává systém poplatků (odstraňuje řadu výjimek ze zpoplatnění v dnešních podmínkách) vypouští letité osvědčené instituty vodohospodářů a vodní stráže. Autor: Ministerstvo zemědělství Zpracoval: Miloslav Lano Zdroj: E-mailové noviny
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí