zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pravidla MŽP na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2001

12.11.2001
Voda
Pravidla MŽP na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2001
V souladu se schváleným státním rozpočtem vydává Ministerstvo životního prostředí, (dále jen “ministerstvo”) tato Pravidla k zajištění úkolů vyplývajících z Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí (dále jen “Program”) ve vztahu k poskytování finančních prostředků. Mezi faktory, které významnou měrou ovlivňují životní prostředí, kvalitu podzemních i povrchových vod, a tím i kvalitu krajiny a přírodního prostředí, patří způsob odvádění a čištění odpadních vod z obcí. Program drobných vodohospodářských ekologických akcí je zaměřen na obce, které nemohou řešit problémy s čištěním odpadních vod prostřednictvím Státního fondu životního prostředí nebo prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Pravidla Programu řeší problémy obcí s počtem ekvivalentních obyvatel nižším než 2000. Cílem Programu je kromě řešení problémů s čištěním odpadních vod a odkanalizováním i dosažení komplexní provázanosti krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí. Cílem je komplexní přístup k řešení ekologické stability území. Výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod je dlouhodobě velkým problémem, a to jak z hlediska zabezpečení odpovídajících čistírenských efektů, tak také z hlediska obecného zájmu. V roce 1999 žilo v domech připojených na veřejnou kanalizaci 7 666 200 obyvatel, což je 74,6 % z celkového počtu obyvatel v České republice. Počty a podíly obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci nejsou v jednotlivých regionech rovnoměrné. Nejnižší podíl obyvatel je ve středočeském regionu, pak poměrně s velkým odstupem následuje region východočeský, nejpříznivější podíl je v hlavním městě Praze. 95 % vypuštěných odpadních vod (bez srážkových) bylo čištěno. Z hlediska podílu čištěných odpadních vod je na tom nejhůře region severočeský. Z celkového počtu 5618 obcí s počtem obyvatel do 2000 nemá 4390 obcí vybudovanou kanalizaci a 310 obcí čistírnu odpadních vod. Obcí s velikostí menší než 300 obyvatel je celkem 2981. U této velikostní kategorie lze pouze konstatovat, že situace je nepoměrně horší než u obcí větších. Pro další propočet potřeb finančních prostředků se vychází pouze z obcí v intervalu počtu obyvatel 300 – 2000. Počet těchto obcí je 2981 a celkový počet obyvatel je 1 893 727. Vlastní propočet vychází z průměrných nákladů stanovených na jednoho obyvatele, které je nutno vynaložit na připojení jednoho obyvatele na veřejnou kanalizaci a zajištění čištění odpadních vod na odpovídající čistírně odpadních vod. Z provedených propočtů vyplývá, že i po provedené redukci zůstává finanční náročnost odkanalizování a čištění odpadních vod z obcí s velikostí 300 až 2000 obyvatel velmi vysoká a v cenové úrovni roku 1999 dosahuje cca 60 mld. Kč. Samotná Pravidla MŽP na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2001 naleznete na www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí