zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výstavba, provoz a asanace studní dle novel právních předpisů

30.11.2001
Voda
Výstavba, provoz a asanace studní dle novel právních předpisů
Jan Lázňovský Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora uspořádalo 16. října 2001 v příjemném sále hotelu U Zámku v Chotěboři zasazeného do příjemné krajiny XII. seminář \"Výstavba, provoz a asanace studní dle novel právních předpisů roku 2000\". Po úspěšném průběhu v Kutné Hoře, Českých Budějovicích a Havířově byl zopakován aktualizovaný seminář v Chotěboři. Součástí akce byla výstavka firem a doprovodný zcela přepracovaný sborník přednášek (obsahuje mj. přehled změn vodohospodářských předpisů k 1. 1. 2002). Seminář byl zaměřen na informace od záměru výstavby studny přes provoz až případné zrušení studny. Předchozí praxi výrazně ovlivňuje zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů a vyhláška MZd 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a četnost její kontroly. Tyto předpisy působí většině provozovatelů vodních zdrojů veliké starosti nejen při jejich dodržování. Další problém je finanční zajištění a vyloučení případných rizik. V současné době připravuje MZd metodický pokyn k těmto předpisům. Od 1. ledna 2002 dále ovlivní uvedenou problematiku nový zákon 254/2001 Sb., o vodách a zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ze dne 10. července 2001. Akce se zúčastnilo a bohatě diskutovalo 65 účastníků (dalších 5 přihlášených nepřišlo) Z členů Republikového výboru se semináře zúčastnili JUDr. Ing. Emil Rudolf, Ing. František Kujan a Jan Lázňovský. V malé výstavce představily své výrobky firmy: Atlas Copco s.r.o. Praha, Carmina s.r.o. Praha, Václav Pospíšil Rokycany a Pipe Life Napajedla. V sborníku se dále představila další firma - Merck Říčany. Seminář zahájil, řídil a diskusi moderoval Jan Lázňovský. Přivítal přítomné a představil předsednictvo a seznámil je s motem akce a pořadatelem - OSVČR Kutná Hora. Ing. Karel Anderle (člen OSVČR Kutná Hora) pozdravil a přivítal účastníky v Chotěboři jménem MěÚ Chotěboř, na jeho vystoupení navázala Jaroslava Pecinová, starostka z Krucemberku a místopředsedkyně Svazku obcí Podoubraví. JUDr. Ing. Emil Rudolf, ředitel odboru výkonu státní správy Hradec Králové MŽP ČR svou přednášku \"Studny a právní předpisy úseku vodního hospodářství\" zaměřil na dopad změn nových právních předpisů, hlavně nového vodního zákona 254/2001 Sb. Přednášku rozšířil i o stavební předpisy za omluveného Ing. Studničku. K jeho vystoupení byla téměř hodinová diskuse. Následovalo \"Úvodní slovo k aktualizaci tématiky semináře\" vlivem řady nových předpisů Jana Lázňovského. Základní přednášku \"Výstavba, provoz a asanace studní\" měl hydrogeolog a studnař Ing. Karel Chodura. Přednášku Ing. Pavla Žůrky z OBÚ Ostrava \"Důlní právní předpisy při výstavbě studní\" přednesl Ing. Karel Chodura. Ing. Jiří Kos z KHS Střední Čechy zaměřil přednášku \"Hygienické podmínky pro studny\" na praktickou aplikaci vyhlášky MZd 376/2000 Sb. Naďa Chodurová ze Studnařství Havířov uvedla řadu zajímavosti v příspěvku \"Zjišťování vodních zdrojů telestezií\". MUDr. František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu Praha vysvětlil postupy a možnosti současných prostředků pro desinfekce vody ze studní. RNDr. Stanislav Václavík, Gemko Pardubice dokumentoval význam čistění a desinfekce studní na zlepšení kvality a hlavně vydatnosti studní. Ing. Miroslav Perný z ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o. Kutná Hora v přednášce \"Chemické analýzy pitných vod\" vyzvedl důvody zjišťování jednotlivých ukazatelů analýz vod a nezbytnost správného postupu při odběrů vzorků pro správnost a průkaznost analýz. V bohaté diskuse byla vysvětlena řada dotazů: Volný Cl2 při zabezpečení vody různými způsoby (kvalita vody je dána bakteriálními ukazateli, nikoliv množstvím zbytkového Cl) - Povinnost ohlášení vrtných prací mj. §14, resp. 18 vodního zákona - ochrana vodních zdrojů - odmítnutí zapsání služebnosti Katastrálním úřadem (§20 -254/2001 Sb.) - oprávnění studnařských prací - používání pouze atestovaných materiálů - upozornění na část materiálů z Luny Mělník - problematika atestů, certifikátů, zákonu 22 - dodržování předpisů správními orgány, platnost nekompetentních rozhodnutí - nemožnost výstavby studní svépomocí - nevyužívání obecních studní a péče o ně, neprovozované studny až nezákonné využití studny pro jiné účely - studny budované před rokem 1955, změny majitelů studní a povolení odběru vody - oprávněnost vrtání studní a náležitosti čerpacích pokusů - perforované úseky pažnic, obsyp a utěsnění jednotlivých vrstev horninového profilu - akreditace laboratoří - problematika Sagenu - projektová dokumentace pro průzkumné a studnařské práce - a mnoho dalších dotazů a odpovědí. Většina účastníků byla velmi překvapena řadou podmínek a předpisů, o kterých často neměli ani tušení. Je nutné si uvědomit, že studna je vodohospodářské dílo a jeho příprava a realizace vyžaduje splnění podmínek výstavby počínaje územním rozhodnutím, přes autorizaci apod. a konče kolaudací. Odběr podzemní vody musí být povolen, podléhá ohlášení a často úplatám. Hranice mezi hydrogeologickým vrtem a studní je přesně právně definována, ale při realizaci velmi často dochází k zaměňování pojmů a následně k porušování předpisů. Již neodborný průzkumný vrt mívá nedozírné následky. Odběr vzorků vody a jejich analýza má přesně stanovená pravidla. Následné zabezpečení kvality či úprava vody musí vycházet z odpovídajících a povolených postupů za použití povolených a účinných prostředků a metod. Odborným garantem byl Jan Lázňovský a Ing. Karel Chodura, organizačním garantem Ing. Karel Anderle a Jan Lázňovský. Velký zájem byl i o další sborníky, hlavně o sborník \"Hodnocení kvality vody a zabezpečení vodních zdrojů\" XI. semináře pořádaného Oblastním sdružením vodohospodářů ČR Kutná Hora v září 2001, který má přímou vazbu na XII. seminář (má i navazující grafickou úpravu na sborník XII. semináře). V závěru vyzvedla pí Pecinová nezbytnost přednesených informací pro odbornou i obecnou veřejnost a poděkovala přednášejícím za vysoce hodnotné informace a pořadatelům za vysokou profesionální organizační a odbornou úroveň akce. Zdroj: www.vodakh.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí