zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informační systém EIA

14.03.2002
EIA
Informační systém EIA
Provoz a vývoj informačního systému o aktivitách posuzovaných dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. a nově dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů - IS EIA
Informační systém EIA České republiky je určen pro potřeby úřadů vykonávajících funkci příslušného orgánu dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. Informační systém EIA slouží k vedení evidence aktivit posuzovaných dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. a ke zjednodušení administrativní náročnosti při samotném procesu EIA. Programová aplikace pracuje v prostředí Windows95/FoxPro. Obsahuje databáze aktivit posuzovaných v procesu EIA, databáze oprávněných osob, orgánů státní správy, občanských iniciativ a sdružení, orgánů územního a stavebního řízení, registr katastrů a obcí ČR. Aplikace umožňuje oznámené akce zapisovat, třídit, porovnávat, statisticky vyhodnocovat, vytvářet soubory a přehledy dat. IS EIA umožňuje automatické generování vložených údajů do připravených dopisů, které je možno dále zpracovávat v textovém editoru Word, čímž se usnadňuje korespondence doprovázející proces EIA. IS EIA umožňuje také grafický výstup ve formě mapy ČR se zobrazením jednotlivých aktivit. Provoz tohoto systému bude zajišťován i nadále, neboť posouzení zahájená před účinností zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. K naplnění požadavků vyplývajících z nového zákona byla vytvořena nová verze Informačního systému EIA. Nový zákon o posuzování vlivů na životní prostředí kromě jiného ukládá příslušnému úřadu povinnost zveřejňovat informace a dokumenty vznikající v průběhu procesu EIA na internetu. IS EIA je pro účely nového zákona provozován na internetu. Je členěn na část evidenční a zveřejňovací. Zveřejňování informací a dokumentů z části zveřejňovací je zabezpečeno jednak prostřednictvím Portálu veřejné správy na www.centralniadresa.cz na Homepage Životní prostředí v části Ochrana životního prostředí v odkazu Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA, dále přímo přes webové stránky Ministerstva životního prostředí na stránce EIA www.env.cz Kontakt: Ing. Jitka Lhotáková Centrum EIA tel.: 02 / 67 22 52 11 e-mail:jitka.lhotakova@ceu.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí