zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

IPPC na MŽP

07.03.2002
IPPC
IPPC na MŽP
V rámci Ministerstva životního prostředí, které je gestorem za implementaci (zavádění do praxe) a transpozici (přizpůsobení české legislativy) požadavků směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (anglická zkratka IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control), se problematikou IPPC po věcné stránce zabývá oddělení IPPC v rámci odboru strategií ve spolupráci s odpovědným odborem za legislativní stránku - odborem legislativním, s ostatními útvary MŽP a širokou škálou dalších subjektů. Do českého právního řádu se požadavky směrnice 96/61/ES o IPPC zavádějí zákonem č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, integrovaném registru znečišťování a změně některých zákonů, který byl 5.2.2002 schválen Parlamentem ČR. Odbor strategií pověřil zabezpečováním výměny informací o IPPC a integrovaném registru znečišťování (IRZ) Informační centrum pro IPPC při Českém ekologickém ústavu. Toto centrum vede již od začátku roku 2000 internetové stránky k IPPC (www.ceu.cz/ippc). Oddělení IPPC prostřednictvím těchto stránkách zveřejňuje aktuální informace k dané problematice - například text směrnice i zákona o integrované prevenci, informace o probíhajících a chystaných projektech a seminářích, materiály o zkušenostech s danou problematikou z členských států Evropské unie, seznam podniků/zařízení spadajících pod režim IPPC atp. Pokud máte zájem o jakékoliv bližší informace z této oblasti, kontaktujte oddělení ippc IPPC@env.cz telefon: 420 2 6712 l. 2974, 2062, 2711, 2138. RNDr. Jiří Bendl, CSc. (ředitel odboru strategií) Ing. Jaroslav Fereš (vedoucí oddělení IPPC) RNDr. Tomáš Bernat Ing. Marta Běťáková Mgr. Eva Hatláková RNDr. Dana Chrtková, CSc. Ing. Jiří Jungr Ing. Marie Svojítková Bc. Peter Šremer a nebo našeho hlavního pověřeného partnera pro výměnu informací o IPPC a IRZ - Informační centrum pro IPPC. Kontaktní adresa Informačního centra pro IPPC je IPPC@ceu.cz nebo telefon 420 2 67 12 24 68 Vzhledem k širokému dosahu této problematiky uvítáme spolupráci všech zúčastněných subjektů, podniků, oborových svazů a profesních sdružení, úřadů, akademické obce, nevládních organizací a široké odborné i laické veřejnosti. Více informací a materiálů o IPPC můžete najít na adrese: www.ceu.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí