zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nad dotazy čtenářů - předávání odpadů fyzickým osobám

07.03.2002
Odpady
Nad dotazy čtenářů - předávání odpadů fyzickým osobám
Dotaz: V minulosti jsme předávali některé druhy odpadů (nevratné dřevěné palety, kuchyňské zbytky, plastové barely) bezplatně našim zaměstnancům. Je toto možné i podle nového zákona o odpadech? Odpověď: K převzetí odpadu do svého vlastnictví, je podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. Povinnost předat odpad pouze osobě oprávněné k jeho převzetí podle zákona o odpadech je doplněna povinností zjistit, zda tato osoba skutečně osobou oprávněnou je. V některých případech se však nemusí jednat o odpad ve smyslu definice pojmu “odpad”, uvedené v § 3 odst.1 zákona. Podstatná je ta část definice pojmu odpad, která vyjadřuje subjektivní úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Tento úmysl se předpokládá podle § 3 odst. 3 zákona o odpadech, pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 79 odst. 1 písm. a) neprokáže opak, vždy, kdy věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Pokud se tedy movité věci nestaly pro jejich vlastníka nepotřebnými vzhledem ke změnám užitných vlastností a on nemá úmysl se jich zbavit, tj. naložit s nimi jako s odpadem, může podat návrh příslušnému okresnímu úřadu k zahájení řízení podle § 79 odst. 1 zákona a prokázat v něm, že pro něj věc není odpadem, ale předává ji jako věc dále použitelnou k využití fyzickým osobám. Potom se věc nestává odpadem, ale zůstává výrobkem a režim zákona o odpadech se na ni nevztahuje. („Okresní úřad rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu považuje za odpad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo správního úřadu, který provádí řízení, v němž se tato otázka vyskytla, nebo který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti - § 79 odst. 1 písm. a“)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí