zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na ODPADOVÉ DNY

20.03.2002
Odpady
Pozvánka na ODPADOVÉ DNY
Pořádá EKO-KOM, a.s. a měsíčníky Hospodářských novin ODPADY, MODERNÍ OBEC spolu se Svazem odpadového průmyslu ČR Dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník cyklu ODPADOVÉ DNY a nabídnout Vám další možnosti setkávání s kolegy, zástupci obcí, měst, podniků a organizací. Opět si vyměníte zkušenosti a získáte aktuální informace z oblasti odpadového hospodářství. V letošním roce Vám nabízíme následující cyklus (předběžný program): 1. Konference ODPADY a OBCE HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY 12. a 13. 6. 2002 - Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové Středa 12. června 2002 8.00 – 9.00 prezence 9.00 – 17.00 odborné přednášky a panelové diskuse:  Systémy třídění komunálních odpadů: dotřiďování odpadů (technologie, nároky na suroviny, ekonomika provozu atd.), svozová technika, stav třídění v ČR, oddělený sběr nebezpečných odpadů  Zpracování druhotných surovin: odbyt, zpracování a využití vytříděných odpadů  Energetické využití odpadů: nový pojem v zákoně o odpadech a jeho vysvětlení, stav v ČR (možnosti, technologie), porovnání se zahraničím, pyrolýza komunálních odpadů, energetické využití kalů z ČOV  Zpětný odběr výrobků, autovraky - vztah k obcím a svozovým firmám, systém zpětného odběru vybraných výrobků - presentace povinných osob, autovraky v obcích Čtvrtek 13. června 2002 9.00 – 16.00 odborné přednášky a panelové diskuse:  Náklady na odpadové hospodářství: česko-britský projekt magistrátních měst, statistika nákladů v ČR, srovnání nákladů se zahraničím, financování odpadového hospodářství v obcích  Místní poplatek: stav v ČR po šesti měsících platnosti zákona o odpadech, zkušenosti z měst a obcí  Povinnosti obcí a výkon státní správy na úseku OH: povinnosti obcí podle zákona o odpadech, evidence odpadů v obcích, živnostenský odpad  Zákon o obalech a obce: odpady z obalů, rozvoj systému EKO-KOM  Cílená komunikace s veřejností v odpadovém hospodářství: zajímavé příklady a ukázky z měst a obcí (včetně výstavy v předsálí), role svozových firem, finanční náročnost  Výzkumné projekty: skladba domovních odpadů, chemické a fyzikální vlastnosti odpadů, recyklační programy Po prvním dni jednání bude možné opět navštívit Aquapark a poté bude následovat společenský večer. V prostorách Kongresového centra (předsálí a terasa) bude prezentace organizací a firem. 2. ODPADY a DISKUSE Práce odborných skupin 17. 10. 2002 – Hotel Voroněž, Brno  10.00 - 13.00 jednání v odborných skupinách zaměřená na problémy formulované na konferenci ODPADY a OBCE (navazují na panelové diskuse): náklady v obecním hospodaření s odpady (zkušenosti s místními poplatky), zpětný odběr výrobků atd.  13.30 – 16.30 panelová diskuse - z každé pracovní skupiny vystoupí její zástupci, shrnou závěry jednání a poté bude následovat otevřená diskuse. 3. Mezinárodní kongres ODPADY a EVROPSKÁ UNIE 5. 11. 2002 - Hotel Panorama, Praha - Pankrác 9.00 – 10.00 prezence 10.00 – 17.00 odborné přednášky a diskuse k tématům:  Závěry z jednání pracovních skupin ODPADY a DISKUSE  Systém tříděného sběru odpadu v obcích v podhorských a horských oblastech (Německo, Rakousko)  Systém hospodaření s komunálními odpady ve městech se spalovnou komunálního odpadu (Německo)  Zpětný odběr baterií  Hospodaření s biodegradabilními odpady (Nizozemí)  Plány odpadového hospodářství (Švýcarsko)  Certifikace ISO 9000 a 14.000 v odpadovém hospodářství (Francie) Kongres bude zakončen společenským večerem. V prostorách Kongresového centra budou prezentace organizací a firem. 4. Konference ODPADY a PRŮMYSL ODPADY PRAHA 2002 – POŘÁDÁ SVAZ ODPADOVÉHO PRŮMYSLU 6. 11. 2002- Hotel Panorama, Praha - Pankrác 8.00 – 9.00 prezence 9.00 – 15.00 odborné přednášky a diskuse k tématům:  Řízení organizací, poskytující služby v odpadovém hospodářství ve třetím tisíciletí  Přehled dalšího využití odpadů (spalování, skládkování, ostatní: současný stav, dostupnost odpadů, nabídka služeb)  Odpadový průmysl a plány rozvoje krajů - současná etapa zpracování ORGANIZAČNÍ POKYNY Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 10. května 2002 na adresu: EKO-KOM, a.s. Pod novým lesem 76a 162 00 Praha 6 nebo na fax: 02/333 234 37 Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví organizátoři: Mgr. Hana Hradecká tel.: 02/330 272 15 e-mail: hradecka@ekokom.cz Richard Kuchař tel: 02/330 272 16 e-mail: kuchar@ekokom.cz Aktuální informace o ODPADOVÝCH DNECH 2002 (programy jednotlivých akcí, kontakty na ubytovací zařízení apod.) naleznete na www.ekokom.cz. Zde můžete také vyplnit přihlášku. Ubytování si zajišťují účastníci sami. MOŽNOSTI PREZENTACE FIREM Ke konferenci ODPADY a OBCE, ke Kongresu ODPADY a EVROPSKÁ UNIE a ke Konferenci ODPADY a PRŮMYSL budou vydány sborníky. Reklama ve sborníku (formát A4): 7 000 Kč – 2. strana obálky (barevně) 5 000 Kč – 3. a 4. strana obálky (barevně) 2 000 Kč – jedna strana uvnitř sborníku (1 barva) V rámci všech akcí cyklu ODPADOVÉ DNY 2002 budou prezentace firem v předsálí: postery/výstavky: 1500 Kč/m2. Při Konferenci ODPADY a OBCE můžete využít pro prezentaci nádob a svozové techniky i terasu: 300 Kč/m2. Uvedené ceny jsou bez DPH. Bližší informace Vám podají a objednávku přijmou zástupci a.s. EKO-KOM.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí