zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Autorizované obalové společnosti

25.04.2002
Odpady
Autorizované obalové společnosti
mají ze zákona o obalech velký význam, jak pro tzv. povinné osoby, tak i pro obce a životní prostředí.
Lze totiž předpokládat, že většina povinných osob splní základní povinnosti zákona o obalech, tedy povinnost zajistit zpětný odběr obalů nebo odpadu z obalů a povinnost využití odpadu z obalů, prostřednictvím autorizovaných společností. Jde o akciové společnosti účelově založené a provozované samotnými výrobci a dovozci obalů, které musí splnit přísné podmínky, aby mohly vzniknout a obdržet rozhodnutí o autorizaci, které vydává Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP). Tyto podmínky zajistí co nejvyšší transparentnost fungování autorizovaných společností a kontrolovatelnost ze strany orgánů státní správy. Autorizované společnosti budou uzavírat smlouvy o tzv. sdruženém plnění s jednotlivými povinnými osobami, které o to projeví zájem, a budou jim zajišťovat za určitých podmínek formou placené služby splnění povinností zpětného odběru obalů a obalových odpadů a využití odpadu z obalů. Ty budou autorizované společnosti zajišťovat pravděpodobně pomocí smluvních vztahů s obcemi, které provádějí třídění komunálního odpadu, anebo prostřednictvím podniků, které zajišťují nakládání s komunálním odpadem a jeho třídění. Za tuto službu budou obcím anebo podnikům platit. MŽP doposud vydalo jediné rozhodnutí o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly a pro všechny druhy obalů podle zákona o obalech společnosti EKO-KOM, a.s.. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 30.3. 2002. Autorizace byla vydána na dobu určitou, do 31.12.2005. Společnost EKO-KOM a.s. je tedy zatím jedinou autorizovanou obalovou společností. (POZN.: tzv. Dobrovolná dohoda, na základě které společnost EKO-KOM, a.s. vytvářela systém třídění použitých obalů a zajišťovala povinným osobám splnění povinností podle již neplatného zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, pozbyla dne 1.4.2002 účinnosti.) Text rozhodnutí o udělení autorizace je následně zveřejněn, včetně jeho příloh a doplněného a upřesněného autorizačního projektu, který podrobněji popisuje především kriteria a harmonogram pro zpětný odběr obalů a obalových odpadů a prevenci vzniku odpadu z obalů podle písmen c) a d) rozhodnutí o udělení autorizace a to na adrese www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí