zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář IPPC - Legislativa

07.05.2002
IPPC
Pozvánka na seminář IPPC - Legislativa
Centrum pro osvětu, vzdělávání a informace v ochraně prostředí a zdraví EMPLA spol. s r.o. Hradec Králové ve spolupráci s MŽP ČR Praha si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář IPPC - Legislativa (Zákon č. 76/2002 Sb. - o integrované prevenci, prováděcí vyhlášky) Hradec Králové - středa 22. května 2002 Cílem semináře je seznámit management a ekology podniků s novou legislativou v oblasti integrované prevence a omezování znečištění. Aktuálním tématem je též problematika žádosti o vydání integrovaného povolení - rozsah a způsob jejího vyplnění. Přednáší:  Ing. Jaroslav Fereš,  Mgr. Zuzana Malatincová,  Mgr. Eva Hatláková,  RNDr. Dana Chrtková, CSc., Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha ČASOVÝ HARMONOGRAM: středa 22. května 2002 - zasedací místnost – VČE a.s., Hradec Králové 8 30 – 930 Prezence 9 30 – 1400 Odborný program ODBORNÝ PROGRAM:  Strategie integrované prevence a omezování znečištění Ing. Jaroslav Fereš, MŽP ČR Praha  Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (základní principy, řízení o vydání integrovaného povolení, lhůty, kontrola a změna povolení, ohlašovací povinnosti, výkon státní správy, vztah ke složkové legislativě) Mgr. Zuzana Malatincová, MŽP ČR Praha  Vyhláška MŽP, kterou se stanoví vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění Mgr. Eva Hatláková, MŽP ČR Praha  Systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách, referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách Ing. Jaroslav Fereš, MŽP ČR Praha  Agentura, odborně způsobilá osoba RNDr. Dana Chrtková, CSc., MŽP ČR Praha  Zkušenosti z pilotních řízení o vydání integrovaného povolení a dalších projektů RNDr. Dana Chrtková, CSc., MŽP ČR Praha Změna programu vyhrazena. ORGANIZAČNÍ POKYNY: 1. Datum a místo konání: středa 22. května 2002, přednáškový sál – zasedací místnost VČE a.s. (5. patro), Hradec Králové, vstup z Riegrova náměstí proti hotelu Amber – viz. plánek 2. Přihlášky k účasti na semináři: Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 19. května 2002 poštou na adresu: EMPLA spol. s r.o. ul. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové nebo faxem na číslo: 049 / 563 04 99, Informace, přihlášky: Mgr. Denisa Pelikánová, Ing. Naděžda Čičovská Po telefonické dohodě je možné se přihlásit též po datu uzávěrky (tel., fax.: 049/561 8875, e-mail: empla@telecom.cz). 3. Úhrada semináře: Účastnický poplatek činí 840,- Kč (800,- Kč) 5% DPH (40,- Kč) a obsahuje: vložné včetně pracovních materiálů Naše DIČ: 228 – 42195667, IČO: 42195667. Platbu uhraďte na účet č. 659340257/0100 KB Hradec Králové (variabilní symbol 20020522) nebo hotově u prezence. 4. Daňový doklad, potvrzení o platbě: Daňový doklad bude účastníkům semináře vydán na základě prokázaného zaplacení. Účastníci obdrží u prezence daňový doklad jen na platby, které budou připsány na náš účet 5 dnů před konáním semináře, na platby došlé po tomto termínu vystavíme daňový doklad a zašleme poštou na Vaši adresu. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme jen v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. 5. Stornovací podmínky: Při neúčasti účastnický poplatek nevracíme. V případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně za nedodržení storno podmínek fakturován. Přihlášku je možné písemně stornovat z vážných důvodů 3 dny před zahájením semináře nebo je možno vyslat náhradníka. Potvrzení závazné přihlášky bude považováno za souhlas s organizací a cenou semináře.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí