zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závěry CP7 z pohledu Agentury Národního programu čistší produkce

12.06.2002
Odpady
Závěry CP7 z pohledu Agentury Národního programu čistší produkce
Jsme velmi rádi, že se Česká republika aktivně zapojila mezi ty státy světa, které se ve svém každodenním životě snaží prosazovat principy čistší produkce, postupně čím dále tím více využívat preventivní metody pro předcházení znečištění životního prostředí a zapojovat se do hnutí pro udržitelnou spotřebu. Dokladem toho je i uskutečnění setkání více jak 350 expertů z celého světa, kteří ve dnech 29. – 30. dubna 2002 jednali o těchto aktuálních otázkách na 7. Mezinárodním semináři UNEP na nejvyšší úrovni o čistší produkci pod garancí UNEP a Ministerstva životního prostředí ČR. Projednávaná témata mezinárodního semináře byla směřována na využívání těch nástrojů a opatření jejichž cílem je globální změna myšlení, tj. dosažení stavu, kdy se prevence stává jedním z nejdůležitějších kritérií v rozhodovacím procesu, ať už se jedná o řízení na úrovni státních orgánů, vrcholového managementu velkých podniků nebo na úrovni malých a středních podniků. Zásadní roli hrají v tomto procesu jednotlivé zájmové skupiny a jejich aktivita a síla prosadit tyto preventivní přístupy a nástroje do každodenní praxe. Určitě se jedná i to, aby aplikace nových přístupů v ochraně životního prostředí nebyla vnímána jako nadstandardní přístup, spojený s nadstandardním ekonomickým zatížením. Diskutované problémy úzce souvisely i s hodnocením, jak implementace Agendy 21 napomohla k odstraňování a zmírňování chudoby a přispěla ke snižování znečištění životního prostředí. Významné byly otázky jak více integrovat změnu vzorců spotřeby a výroby do podnikatelských aktivit i do každodenního života. Vítáme také iniciativu UNEP, vyhlášenou v průběhu mezinárodního semináře p. Klausem Topfrem, generálním ředitelem UNEP, která odstartovala rozšíření a využívání praktických nástrojů, spojených s ekologizací výrobků a služeb na základě uplatnění principů hodnocení životního cyklu (LCA). Zabývali jsme se také vymezováním úkolů jednotlivých zájmových skupin, které v prosazování těchto nových přístupů mají určitě významnou roli jak na úrovni vlády a veřejné správy, tak na úrovni podnikatelské sféry i nevládních organizací. Jsme přesvědčeni, že intenzivní práce expertů celého světa k otázkám rozvoje a kontinuální aplikaci integrované a preventivní strategie na procesy, výrobky a služby, které by měly být přínosem nejenom pro oblast ekonomickou, je dalším krůček k tomu, abychom postupnými kroky vytvářeli dobré podmínky, pro bezpečnost práce, zdraví a ochranu životního prostředí lidí na principech udržitelného rozvoje společnosti.. Dosažené výsledky jednání 7. mezinárodního semináře UNEP na nejvyšší úrovni o čistší produkci budou využity jako jeden z podkladů pro jednání Světového summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu 2002. Jen omezený počet podnikatelů z České republiky se měl možnost zúčastnit 7. Mezinárodního semináře UNEP na nejvyšší úrovni o čistší produkci. Proto doporučujeme všem zájemcům obrátit svou pozornost na další informace, zveřejněné na internetových stránkách MŽP k problematice čistší produkce, s cílem šířit tyto informace, integrovat čistší produkci do vzdělávacích systémů a uplatňovat principy čistší produkce v praktickém životě. Předpoklady pro získání aktuálních informací jsou vytvářeny jednak internetovou stránkou MŽP, přímým kontaktem s experty například Centra čistší produkce, jenž je Agenturou Národního programu čistší produkce, schváleného usnesením vlády č. 165 z roku 2000, nebo získáním nového CD, vydaného MŽP k dobrovolným nástrojům využívaným v ochraně životního prostředí, obsahující i problematiku čistší produkce. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí