zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Čističky odpadních vod téměř pod okny

13.06.2002
Voda
Čističky odpadních vod téměř pod okny
Jedním z požadavků našeho úspěšného vstupu do Evropské unie je podmínka, aby všechny obce s více než 2000 obyvateli byly vybaveny čistírnou odpadních vod. Také zákon o vodách, stanovující limity přípustného znečištění vod, které nesmí být překračovány, nutí větší obce k realizaci takových nápravných opatření.
Ve veřejném zájmu ochrany přírody a zlepšení kvality povrchových vod jsou stavby těchto čističek i v menších obcích žádoucí. Jedná se nepochybně o ekologicky přínosnou, ale dosti nákladnou záležitost, již se některá obecní zastupitelstva snaží řešit tak, že zvolí levnější, ale z hlediska životního prostředí místních obyvatel nepříznivější varianty. Otázkou zůstává, zda výběrová řízení na dodavatele a provozovatele těchto zařízení probíhají vždy tak, aby byl zohledněn prospěch občanů. To je případ i čistíren odpadních vod ve dvou jihočeských obcích, jejichž obyvatelé se obrátili na naše sdružení o pomoc v medializaci těchto kauz. Hosty tiskové konference byli Josef Míchal z Nové Včelnice na Jindřichohradecku a Jaroslav Uhlík z Čejetic na Strakonicku za petiční výbory místních občanů. Lidé, kteří podepsali obě petice, protestují proti nevhodnému umístění čističek odpadních vod v bezprostřední blízkosti obytné zástavby v těchto obcích. V Nové Včelnici i v Čejeticích má být čistírna postavena 35 m od nejbližšího obytného domu. V obou případech zastupitelstvo zdůvodňuje její umístění úsporou finančních prostředků. Ukazuje se však, že tato úspora není jednoznačná. Místní lidé se obávají hluku při provozu těchto zařízení a zápachu při manipulaci s kaly, poukazují také na plýtvání veřejnými finančními prostředky při opakovaných správních řízeních, vedených úřady, a na zbytečně provedené práce, k nimž dochází v důsledku náhlých změn v lokalizaci staveb. Ačkoliv tito občané požádali o pomoc příslušná ministerstva i některé krajské zastupitele či poslance, zatím se jí nedočkali. V Nové Včelnici probíhá tento konflikt občanů s radnicí již od roku 1999. V Čejeticích od roku 2000. Lidem, kteří nenacházejí podporu u svých zvolených zastupitelů, nezbývá nic jiného, než po večerech místo odpočinku sepisovat petice a podání na úřady. Podobné případy demotivují veřejnost při podpoře ekologicky prospěšných staveb a negativně ovlivňují jejich vstřícnost k ekologické osvětě. Paradoxně tak stavby, velmi potřebné pro ochranu životního prostředí, mohou při necitlivém postupu státní správy a samosprávy vyvolávat averzi vůči všem ekologickým opatřením. zdroj: Českobudějovické listy
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí