zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Psychika po povodni a zdraví

03.09.2002
Voda
Psychika po povodni a zdraví
je předmětem sdělení psychiatra Oldřicha Vinaře, který se touto problematikou zabýval již při záplavách na Moravě v roce 1997. Dále se můžete tedy dočíst, jak reaguje lidská psychika na takovou přírodní katastrofu jako jsou letošní povodně a co se s tím má a dá dělat ...
Na přírodní katastrofu reaguje člověk ve třech časově různě oddálených stádiích: akutní stresová reakce, kterou prošlo a prochází nejméně 300 000 lidí,.ale zprostředkováno dokonalým zpravodajstvím všech médií možná milion, ne-li víc. Tuto stresovou reakci lze pokládat za více méně normální. Vyrovnat se s ní pomáhá aktivita směřující k nápravě škod nebo jiná užitečná činnost. Je motivací pro prospěšné akce všech, kteří přicházejí na pomoc, včetně těch, kteří posílají peníze na konta různých organizací. Pomáhají také projevy účasti, rozhovor, \"ventilace\" problémů, ujištění, že postižený nezůstal tváří v tvář neštěstí sám. Psychologové, místní autority, starostové, duchovní, učitelé, lékaři, atd. mohou velmi pomoci. posttraumatická stresová porucha (PTSD). Do několika měsíců po povodní ji onemocní nejméně třetina obětí povodně, eventuálně všech, kteří prošli předchozím stádiem. Nejméně tedy 100 000 lidí. I když její příznaky (vtíravé vzpomínky, neschopnost myslet na něco jiného, úzkosti, fobie, podrážděnost, děsivé sny, \"flashbacks\", snížení intelekového výkonu) připadají lidem \"normální\", poněvadž jsou \"pochopitelné\", jde o nemoc. Jde o následek vlivu extrémního stresu (a složitého uvolňování stresových hormonů a jejich působení) na mozek. Rozbíhá se patologický - už nikoli jen psychologický, ale biologický - proces, u kterého je prokázán příznivý terapeutický účinek některých léků (antidepresiv typu SSRI). To neznamená, že i zde nemá své místo psychoterapie. časově oddálené (5 až 15 let) následky PTSD, ke kterým dochází zase nejméně u třetiny z těch, kteří PTSD trpěli. Tedy přibližně půjde o 30 000 až 40 000 lidí. Jde o závažná psychická onemocnění, především depresivní poruchy (dříve \"melancholie\"), některé vážné úzkostné poruchy, rozvoj alkoholismu a jiných drogových závislostí a změny osobnosti (trvalé pocity ublíženosti, odcizení od těch, kteří povodní zasaženi nebyli, tendence reagovat agresivně, často i sklon ke kriminalitě). Tyto nemoci léčí zpravidla psychiatři, a to jak medikamenty tak psychoterapií. Zkušenosti z Moravy z roku 1997 ukázaly, že lidé léčení včas pro PTSD antidepresivem citalopram, onemocněli poruchami patřícími do 3. stadia do tří let po povodni jen v zanedbatelném počtu případů, zatímco neléčení onemocněli depresivní poruchou v 20 %, úzkostnými poruchami v 22 % a u 7 % se rozvíjel alkoholismus. Letos znovu darovala česká representace dánského výrobce citalopramu tento lék pro oběti povodně. Jeho použití tedy nestojí nic ani pacienta ani zdravotní pojišťovny. Občanské sdružení MEDINFO ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství organizuje podobnou akci, jaká proběhla v roce 1997 na Moravě. Citalopram tedy jednak léčí příznaky PTSD, jednak snižuje výrazně riziko vzniku následků patřících do 3. stadia. MEDINFO a Společnost všeobecného lékařství dělá vše, aby lékaři a lékárny byli o této možnosti prevence informováni. Lékaři ovšem mohou předpisovat citalopram nebo jiná antidepresiva typu SSRI také na účet zdravotních pojišťoven. Psychiatři mají v tomto směru větší výběr než ostatní lékaři. Očkují-li se záchranáři, aby se snížilo riziko onemocnění infekčními nemocemi, které ještě nemají a které by třeba ani bez očkování nedostali, je zdůvodněné, aby záchranáři, kteří začali nebo začnou trpět PTSD, dostali citalopram. Myslet by na to měli i lékaři a další zdravotníci, kteří třeba i sami zaplavení, poskytují obětavě pomoc jiným. Často dochází k nedorozumění, pokud jde o alkohol. Jestliže se dnes člověk potýkající se s povodní napije alkoholu, není ještě alkoholik a nepatří to do shora zmíněného 3. stadia. Alkohol mu může přinést rychlou, ale dočasnou psychickou úlevu. Musí však počítat s tím, že potom, co psychický účinek alkoholu odezní, bude mu ještě hůře než před tím, než se napil. Lidé to znají jako kocovinu Je riskantní tuto kocovinu zase přepíjet. Více informací lze získat na tel. čísle občanského sdružení MEDINFO (02) 86885576, od pondělí 26.8.2002 též na bezplatné zelené lince 0800 100631. 29.8.2002 Autor: Oldřich Vinař Zdroj: AKADEMON
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí