zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodický pokym pro škod způsobených povodněmi na rybnících a malých vodních nádržích

17.09.2002
Voda
Metodický pokym pro škod způsobených povodněmi na rybnících a malých vodních nádržích
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ze dne 22. srpna 2002, při zjišťování mimořádných škod způsobených povodněmi na rybnících a malých vodních nádržích v soukromém vlastnictví na území České republiky v srpnu 2002 Znění metodického pokynu. (soubor ve formátu PDF - 327 KB) Přílohy 1 a 3 k pokynu (soubor ve formátu RTF - 17,2 KB) Upozorňujeme, že termín pro podání žádostí o provedení šetření vzniklých škod u územně příslušné Zemědělské vodohospodářské správy (příloha č. 4) končí 30.9.2002 Znění pokynu: Určeno pro: Zemědělskou vodohospodářskou správu Rybářské sdružení ČR Opakované dlouhodobé srážky na rozsáhlém území jižní a západní části České republiky v srpnu letošního roku způsobily povodňovou situaci, která nemá v historii ČR obdobu. Úroveň průtoků ve Vltavě, jejích přítocích, v Labi a Dyji přesáhly v řadě případů zaznamenané úrovně od 12.století. Průchod povodní postihl kromě vodních toků rovněž rybníky a malé vodní nádrže a způsobil jejich obrovské poškození. Tato povodňová pohroma představuje pro postižené subjekty vážné nebezpečí likvidace podnikání a ohrožuje zásadním způsobem situaci celého českého rybnikářství. Tento pokyn řeší škody na vodních dílech, škody na rybích obsádkách jsou řešeny metodickým pokynem úseku zemědělské výroby MZe ze dne 22.8.2002. Za účelem monitorování škod je třeba provést šetření, kterými se zjistí rozsah poškození na rybnících a malých vodních nádržích (dále jen „vodní díla“) způsobených povodněmi v srpnu 2002. Metodika zjišťování škod Škody zjišťuje komise složená ze zástupců Zemědělské vodohospodářské správy, Rybářského sdružení ČR a za účasti postiženého subjektu. Zemědělská vodohospodářská správa zajistí účast příslušného Okresního úřadu a stavebního experta. Zjišťovány jsou škody vzniklé v období 6. – 31.srpna 2002 Škody se zjišťují a posuzují na vodních dílech, obtokových strouhách a souvisejících objektech a zařízeních. Škody se zjišťují komisionálně podle Metodického postupu zakončeného protokolem Poškozené subjekty (právnické a fyzické osoby) podají žádost o provedení šetření vzniklých škody u územně příslušné Zemědělské vodohospodářské správy (příloha č. 4) neprodleně po vydání tohoto pokynu a nejpozději do 30.9.2002 Podepsaný protokol se vyhotoví ve třech (3) výtiscích, po jednom výtisku obdrží Zemědělská vodohospodářská správa, zástupce Okresního úřadu a poškozený subjekt Zemědělská vodohospodářská správa zajistí zpracování údajů ve své působnosti a předá podklady (1 výtisk protokolu a disketu s údaji) bezodkladně odboru 6040 Ministerstva zemědělství ČR. Tento metodický postup je určen pro Zemědělskou vodohospodářskou správu, Rybářské sdružení ČR a pro soukromé subjekty (právnické a fyzické osoby), na jejichž majetku došlo ke škodám v průběhu povodní v srpnu 2002. V Praze dne 22.8.2002 Ing. Karel Tureček náměstek ministra zemědělství ČR Přílohy (přílohy nejsou součástí html verze pokynu, v elektronické formě jsou k dispozici ve formě souboru .pdf a přílohy č. 1 a 3 i ve formátu .rtf ). Č.1 Žádost o registrování škody Č.2 Metodický postup při zjišťování škody Č.3 Protokol o škodě na vodních dílech a rybochovných zařízeních Č.4 Adresář Zemědělské vodohospodářské správy Zdroj: MZe
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí