zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na KOMPOSTOVACÍ SEMINÁR

16.10.2002
Odpady
Pozvánka na KOMPOSTOVACÍ SEMINÁR
NEVYHADZUJME SUROVINY A PENIAZE NA SKLÁDKU - KOMPOSTUJME!
Kompostovaním organických zložiek (bioodpadu) môžeme docieliť značné zníženie množstva tuhých komunálnych odpadov (TKO) určených na zneškodňovanie. Bioodpad tvorí podľa prieskumov 30 – 45 % podiel komunálnych odpadov. Napriek značným ekologickým a ekonomickým prínosom sa zber bioodpadu a kompostovanie, až na malé výnimky, v súčasnosti na Slovensku takmer nerealizuje. Veľký podiel organických zložiek končí na skládkach, kde zvyšuje ich reaktívnosť a zhoršuje dopad na životné prostredie. Pre potrebu ochrany životného prostredia pred negatívami odpadov a šetrenia peňazí miest a obcí za zneškodňovanie odpadov je dôležité rozvíjať systémy zberu bioodpadu z TKO s jeho následným kompostovaním. A práve podrobné, praktické informácie o spôsoboch, systémoch a možnostiach správneho kompostovania Vám ponúkame na 2 dňovom odbornom seminári. Spoločnosť priateľov Zeme Vás srdečne pozýva na KOMPOSTOVACÍ SEMINÁR 30. – 31. 10. 2002 v rekreačnej oblasti Duchonka (pri Topoľčanoch) Penzión Jazmín (tel.: 038 / 539 14 39) Sucháň Pavel Duchonka Cieľ seminára : Poskytnúť podrobné, praktické informácie o spôsoboch a systémoch kompostovania a zriaďovania kompostární. Pomôcť mestám a obciam v SR výrazne zvýšiť mieru kompostovania organických zložiek TKO. Čo môžete od seminára očakávať : Získate cenné informácie o systémoch zberu a kompostovania bioodpadu, najpoužívanejších techno-lógiách, potrebných zariadeniach, ako aj informácie o spôsoboch osvety a formách podpory domáceho kom-postovania. Vďaka týmto informáciám a praktickým radám by ste mali byť schopní realizovať projekty zberu bioodpadu a budovania kompostární vo svojich obciach / mestách. Každý účastník bude mať zároveň možnosť poradenstva a informačnej pomoci zo strany organizátorov kurzu. Prednášky budú na témy : - prečo kompostovať - zber a kompostovanie biologických odpadov - kompostovacie suroviny - optimalizácia surovinovej skladby a obmedzovanie cudzorodých látok - programy na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania - projekt zberu a kompostovania organického odpadu, - kompostovacie technológie - mechanizačné prostriedky - ekonomika triedeného zberu a kompostovania - legislatíva - informovanosť obyvateľstva Prednášajúci : Ing. Jaroslav Váňa, CSc. - Výskumný ústav rastlinnej výroby Praha; experimentálna a publikačná činnosť v oblasti kompostovania a výroby bioplynu, Ing. Antonín Slejška - CZ BIOM – České združenie pre biomasu; Praha v ČR vedie kampaň “Bioodpad” Ing. Marta Fratričová Ing. Ladislav Bartók - Ministerstvo životného prostredia SR; odbor menežmentu rizík - starosta obce Turňa nad Bodvou, poslanec VÚC Košického kraja Branislav Moňok - Spoločnosť priateľov Zeme; vedúci celoslovenskej „Kompostovacej kam-pane“ a programu na rozvoj domáceho kompostovania v Košiciach. Súčasťou seminára bude prehliadka systému zberu bioodpadu a fungujúcej kompostárne. Organizačné poznámky : Účastnícky poplatok je 800 Sk. Je potrebné ho uhradiť vopred poštovou poukážkou na našu adresu, alebo na číslo účtu: 4350054701 / 3100 , variabilný symbol 3010. Zabezpečené je ubytovanie z 30.10. na 31.10. Strava je zabezpečená 30.10. obed, večera a 31.10. raňajky a obed. Program seminára začína 30.10. o 9.00 hod. prezentáciou a končí 31.10. cca o 14.00 hod. V prípade naplnenia kapacity si organizátor vyhradzuje právo zrušenia prihlášky (samozrejmosťou je vrátenie poplatku). Spoločnosť priateľov Zeme pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice kanc. Alžbetina 53, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677 e-mail: spz@changenet.sk, www.changenet.sk
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí