zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI NA GRANTOVÉ PROJEKTY s námětem komplexní ochrany proti nepříznivým změnám klimatu v ČR

23.10.2002
Ovzduší
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI NA GRANTOVÉ PROJEKTY s námětem komplexní ochrany proti nepříznivým změnám klimatu v ČR
Grantová agentura České republiky vyhlašuje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI NA GRANTOVÉ PROJEKTY s námětem komplexní ochrany proti nepříznivým změnám klimatu v ČR. Aktuálnost tohoto tématu podtrhly nedávné katastrofální záplavy ve střední Evropě. Proto se Grantová agentura ČR rozhodla vyhlásit mimořádnou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji, vyhodnotit ji v nejkratším možném termínu a věnovat již v roce 2003 ze svého rezervního fondu na řešení vybraných projektů částku 10 mil. Kč . Cílem této aktivity je tak pokud možno co nejrychleji přispět ke zkoumání příčin a dopadů uvedených nežádoucích jevů. Návrhy na grantové projekty s předpokládaným termínem zahájení řešení od 15. března 2003 mohou podávat fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR nebo právnické osoby s trvalým sídlem v ČR, a to v následujících oborech: - technické vědy - přírodní vědy - lékařské vědy - společenské vědy - zemědělské vědy. Účelové finanční prostředky na jejich řešení budou poskytnuty formou účelové dotace nebo formou financování činnosti organizační složky státu. Návrhy grantových projektů - grantové přihlášky - musí být zpracovány podle Zadávací dokumentace pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2003 na příslušných formulářích GA ČR s těmito výjimkami: - Na řešení navrhovaných projektů budou přiděleny prostředky pouze na rok 2003, vlastní řešení musí končit do 1. 3. 2004. - V rámci požadovaných prostředků nelze u těchto projektů nárokovat zařízení dlouhodobého charakteru (investice). - Grantová přihláška se podává pouze ve čtyřech českých vyhotoveních. Formuláře jsou v příloze ke Grantovému systému GA ČR 2002 nebo na veřejné počítačové síti na adrese www.gacr.cz. Grantová přihláška se podává v jedné obálce nebo obalu, zřetelně označeném slovy GRANTOVÁ PŘIHLÁŠKA. Kvalifikační předpoklady uchazeče k řešení projektů je třeba doložit příslušným čestným prohlášením v souladu s ustanovením v zadávací dokumentaci a v Grantovém systému GA ČR 2002. Grantové přihlášky musí být podány na adresu Kanceláře GA ČR nejpozději do 29. listopadu 2002 a v průběhu hodnotící lhůty budou hodnoceny na základě odborné kvality projektů podle kritérií uvedených v zadávací dokumentaci a v Grantovém systému GA ČR 2002. Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny 15. února 2003 písemným vyrozuměním každému navrhovateli i uchazeči. Zadávací dokumentace pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2003 je k dispozici na veřejné počítačové síti na adrese www.gacr.cz a poskytuje ji na vyžádání Kancelář GA ČR na níže uvedené adrese. Podrobné informace o grantovém systému jsou zveřejněny v Bulletinu Grantové agentury ČR (Grantový systém GA ČR 2002 - Základní informace a metodické pokyny, mimořádné číslo ročníku 2002), který je předplatitelům distribuován automaticky, další zájemci mohou mimořádné číslo obdržet v Kanceláři GA ČR. Potřebné formuláře jsou přílohou Grantového systému GA ČR 2002 nebo jsou dostupné prostřednictvím veřejné počítačové sítě Internet na adrese www.gacr.cz. Adresa: Kancelář Grantové agentury ČR, Národní 3, 110 00 Praha 1, tel. 221 403 111 (nebo přímo číslo linky příslušné odborné sekce), fax 224 24 05 65, 224 24 05 98 e-mail: grantcr@kav.cas.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí