zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nad dotazy čtenářů - bazary a odpady

05.11.2002
Odpady
Nad dotazy čtenářů - bazary a odpady
Dotaz: Je prodej nepoužívané movité věci do bazaru zbavováním se odpadu a je bazar zařízením ke sběru a výkupu odpadů? Odpověď: Pojem odpad je definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech, který stanoví, že odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. V odst. 2 je upřesněno, že ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. Úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, se podle odst. 3 předpokládá u věci a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. Podle § 3 odst. 4 má osoba povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu (například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Z uvedeného vyplývá, že použité výrobky odkoupené bazarem nejsou odpadem, protože nenaplňují podmínky žádného z odstavců 2, 3, 4 § 3 zákona. Prodej movité věci do bazaru není odstraněním ve smyslu zákona o odpadech, nejedná se ani o předání k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona o odpadech. Bazar není osobou oprávněnou ke sběru nebo výkupu odpadu, protože jeho činnost neodpovídá definicím sběru a výkupu odpadů stanoveným v § 4 písm. i) a j) zákona o odpadech.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí