zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - METODICKÝ POKYN

20.01.2003
IPPC
ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - METODICKÝ POKYN
V září 2002 byl připraven metodický pokyn, který byl zpracován na základě projektu výzkumu a vývoje ministerstva životního prostředí řešeného Univerzitou v Pardubicích.....
Úvod k metodickému pokynu pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví Na počátku 90. let byla schvalována řada environmentálních zákonů, které významnou měrou ovlivňovaly ekonomiku podniků. Tyto okolnosti vyvolaly již tehdy iniciativy některých podniků, zaměřené na analýzy vlivů environmentálních zákonů a s tím spojené zjednodušené environmentální účetnictví, spočívající ve sledování hlavních nákladových položek souvisejících s ochranou životního prostředí a odrážejících se v účetnictví podniku. Na konci 90. let zahájilo ministerstvo životního prostředí práce na přípravě jednotné metodiky environmentálního účetnictví na úrovni podniku. Využilo přitom zkušeností jednotlivých podniků zabývajících se touto problematikou v České republice a současně nejnovějších zahraničních poznatků prezentovaných zejména ve výstupech Pracovní skupiny OSN pro environmentální manažerské účetnictví. V září 2002 byl připraven metodický pokyn, který byl zpracován na základě projektu výzkumu a vývoje ministerstva životního prostředí řešeného Univerzitou v Pardubicích, a který využil všech výše zmíněných podkladů včetně vlastních dlouholetých zkušeností v této oblasti. Příprava metodického pokynu byla koordinována s přípravou Pravidel k zavedení systému řízení podniků a auditu, která byla schválena vládou České republiky dne 19.6.2002. V příloze ke schválenému usnesení – Požadavky na systém environmentálního řízení organizace, v části 1.3.5 Environmentální finanční toky je zakotvena povinnost vytvořit a udržovat postupy ke sledování environmentálních finančních toků, s cílem zavést environmentální manažerské účetnictví. Využití metodického pokynu však není vázáno pouze na zavedení systému řízení podniků a auditu. Tato metodika byla vydána pro všechny zájemce na úrovni podniků, kteří ji buď využijí ke korekci dosavadního sledování environmentálních finančních toků, nebo toto sledování zavedou. Jak již bylo zmíněno, využití této jednotné metodiky umožňuje jak srovnání na národní, ale i mezinárodní úrovni, tak i kvalitnější řízení podniku na základě využití informací ze zavedeného environmentálního účetnictví. Při využití metodiky je cílem zavedení environmentálního manažerského účetnictví, které se zabývá identifikací, shromažďováním, odhady, analýzami, vykazováním a předáváním informací o hmotných a energetických tocích, informací o environmentálních nákladech a dalších hodnotově vyjádřených informací, které jsou východiskem pro rozhodování v rámci daného podniku. V Praze dne 21. října 2002, Ing. Miroslav Hájek, Ph.D Metodický pokyn ke stažení najdete zde: www.ippc.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí