zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pravidla a priority pro společně realizované projekty v České republice

28.01.2003
Obecné
Pravidla a priority pro společně realizované projekty v České republice
Tomáš Chmelík Česká republika se v pozici hostitelské země připravuje na využití tzv. flexibilních mechanismů, jako jsou projekty Joint Implementation. V jejich rámci budou na našem území zahraniční investoři realizovat projekty (či se na nich finančně podílet), které povedou ke snížení emisí skleníkových plynů. Dosažené redukce pak budou na základě dohody a výše finančního příspěvku zahraničního investora převedeny na jeho účet. Projekty typu Joint Implementation je třeba posoudit komplexně z hlediska technického i ekonomického (analýza z pohledu energetiky, přínosů pro životní prostředí, financování, přínos technologií atd.). Bylo schváleno, že k tomuto posuzování budou využity kapacity Státního fondu životního prostředí a České energetické agentury, které mají zkušenosti s posuzováním projektů týkajících se úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie, které patří mezi priority Joint Implementation. Oficiálním kontaktním místem pro otázky metodologické a pro podávání žádostí projektů je Ministerstvo životního prostředí (Odbor ekonomiky). Zde proběhne zaevidování projektu mezi žádosti Joint Implementation a návrh projektu bude odeslán k odbornému posouzení na Státní fond životního prostředí a Českou energetickou agenturu. Pro komplexní posouzení žádostí na Státním fondu životního prostředí bude zřízen nový neinvestiční program. Obě instituce mají možnost si v určeném období od předkladatele vyžádat dodatečné podklady. Komplexní posouzení bude následně zpracováno do podoby návrhu rozhodnutí ministra, které bude po schválení předloženo ministrovi k rozhodnutí. Po kladném rozhodnutí ministra bude připravena smlouva ošetřující další souvislosti a podmínky, za nichž dojde k převodu ušetřených emisních jednotek. Předložené návrhy projektů budou posuzovány zejména dle následujících kritérií: Celkové a roční snížení emisí skleníkových plynů Požadované množství emisních kreditů Nabízená cena za jednotku redukce emisí, přičemž cena bude posuzována v kontextu vývoje ceny těchto redukcí v mezinárodním měřítku Podmínka \"dodatečnosti\", tj. takového snížení emisí skleníkových plynů z dané technologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít. Z dalšího řízení budou předem vyloučeny návrhy projektů, které budou zaměřeny na splnění podmínek daných příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky z oblasti životního prostředí. Soulad s prioritami Státní politiky životního prostředí a s prioritami Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Podmínka \"nejlepší dostupné techniky\" v souladu s přijímanou legislativou Evropských společenství Přínos pro rozšíření know-how a nových technologií v ČR Environmentální aspekty projektu - například hospodárné využívání přírodních zdrojů, recyklace odpadů, apod. Ekonomické aspekty projektu - například nákladově efektivní řešení, soulad s makroekonomickou politikou na národní i regionální úrovni (růst zaměstnanosti, regionální rozvoj apod.). Ministerstvo životního prostředí již nyní pracuje se SFŽP a ČEA na metodickém pokynu, jehož výsledkem by mělo být zjednodušení celého posuzovacího procesu. Na základě příspěvku předneseného na konferenci EEBW: Energie efektivně 2002 zpracoval Juraj Krivošík Zdroj: CZ BIOM - www.biom.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí