zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stanovisko MŽP k evidenčním podmínkám vyžadovaným EKO-KOM, a.s. po smluvních partnerech

02.02.2003
Odpady
Stanovisko MŽP k evidenčním podmínkám vyžadovaným EKO-KOM, a.s. po smluvních partnerech
Stanovisko MŽP k evidenčním podmínkám vyžadovaných EKO-KOM, a.s.po smluvních partnerech Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) zveřejňuje stanovisko k evidenčním podmínkám, které autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. (dále jen „EKO-KOM, a.s.“) vyžaduje v rámci smluv s obcemi a s povinnými osobami podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o obalech“). MŽP tak reaguje na informace o tom, že EKO-KOM, a.s. vyžaduje od svých smluvních partnerů, zejména obcí a oprávněných osob nakládajících s odpady, nadbytečné množství informací, které mohou zasahovat do obchodního tajemství příslušných subjektů nebo mohou být zneužity. Po posouzení této záležitosti a po jejím projednání v rámci dohledu MŽP nad činností EKO-KOM, a.s. vydává MŽP k výše uvedeným evidenčním podmínkám následující stanovisko: Struktura evidence, kterou EKO-KOM, a.s. požaduje ve smlouvách o sdruženém plnění a ve smlouvách o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů, je nutná z důvodu průhlednosti hospodaření s odpady a naprostá většina požadovaných dat vychází z požadavku MŽP a naplnění podmínek autorizace, kterou MŽP udělilo EKO-KOM, a.s. podle § 17 odst.4 zákona o obalech k zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle tohoto zákona. V ostatních případech se jedná o data, která MŽP nepovažuje za problematická a měla by být přirozeně veřejně dostupná. Evidence navíc nezasahuje do obchodního tajemství dotčených oprávněných osob nakládajících s odpady (dále jen „oprávněné osoby“), protože dotazník obsahuje pouze odpadové a nikoliv finanční toky a ty jsou nutné z důvodu výše uvedené průhlednosti nakládání s odpady a plnění požadavků zákona o obalech. Obce (původci a vlastníci komunálních odpadů) mají podle písm. g) odst. 1 § 16 zákona č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a ohlašovat tyto údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem, stejné povinnosti zákon o odpadech stanoví i oprávněným osobám. Případné námitky některých oprávněných osob v tom smyslu, že požadovaná evidence zasahuje do obchodního tajemství, lze tedy považovat za neopodstatněné. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že obce mají v rámci smluvních vztahů s oprávněnými osobami důsledně vyžadovat poskytování informací o toku odpadů a způsobu nakládání s nimi. Tyto informace jsou nejenom nutné pro zajištění naplňování povinností podle zákona o obalech a zákona o odpadech, ale obce a zejména občané mají na ně přirozeně právo. V souvislosti s obavami některých subjektů o možnosti eventuálního zneužití získaných informací ze strany EKO-KOM, a.s. je možné konstatovat, že požadované informace nejsou získávány pro komerční účely a jsou nutné k zefektivnění systému sdruženého plnění zajišťujícího sběr a recyklaci odpadu z obalů. Potřebné výstupy z těchto informací jsou poskytovány MŽP a v konsolidované formě jsou používány pro semináře, konference apod. Ustanovení odst. 2 § 21 zákona o obalech navíc zakazuje EKO-KOM, a.s sdělovat informace o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu jednotlivými osobami, s nimiž uzavřela smlouvu o sdruženém plnění. V souvislosti s výše uvedeným je zapotřebí doplnit, že podle rozhodnutí o autorizaci má EKO-KOM, a.s. povinnost předkládat MŽP typové smlouvy uzavírané s obcemi. V případě změn struktury evidence bude MŽP dohlížet na oprávněnost požadovaných dat.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí