zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Moderní lakovna musí být i ekologická

18.02.2003
Ovzduší
Moderní lakovna musí být i ekologická
Ve druhé polovině loňského roku byla uvedena do zkušebního provozu jedna z největších a nejmodernějších smluvních lakoven u nás a to jak pro mokré, tak především pro práškové nátěrové hmoty. Firma Press Agency přistoupila k realizaci tohoto projektu po důkladné analýze trhu a na základě dlouholetých zkušeností v oboru povrchových úprav. Jednou z ekologicky nejnáročnějších metod finální úpravy povrchu kovových i nekovových materiálů je bezesporu jejich lakování. Vyhovět přísným kritériím z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců a šetrnosti k okolnímu prostředí vyžaduje plně přizpůsobit infrastrukturu provozu tomuto druhu činnosti, instalovat účinná zařízení pro filtraci vzduchu a čištění odpadní vody a samozřejmě vybavit provoz odpovídající technologií a strojním parkem. Investice jdou do desítek milionů korun a projekt vyžaduje nejen vhodný výběr lokality, ale i bezpočet schvalovacích jednání se státními a místními legislativními orgány. V případě smluvní lakovny Salum v Českém Brodě se vše podařilo v rekordně krátké době. \"Při realizaci našeho podnikatelského záměru jsme se mohli opřít o několik pilířů. Jednak to byl pečlivý výběr lokality pro vybudování moderního provozu smluvní lakovny, jednak dlouholeté zkušenosti z finální úpravy povrchů různých materiálů celého výrobního a obchodního managementu podniku, a v neposlední řadě o nejmodernější technologie a nadnárodní know-how v oboru. Zejména posledně jmenovaný fakt ovlivnil výběr dodavatele technologie a samotného vybavení. Stala se jím firma Wagner, která představuje soudobou špičku v konečné úpravě povrchu materiálů a vybavila v Evropě i u nás technologicky celou řadu moderních lakoven,\" říká Ing. Karel Franz, jeden ze společníků firmy smluvní lakovny Salum. Návaznost na průmyslovou výrobu Střední Čechy patří industriálně k nejexponovanějším zónám. Nejen díky přítomnosti mladoboleslavské automobilky a postupně vznikajícímu dalšímu automobilnímu koncernu TPCA v Kolíně - Ovčárech (oba celky mají ostatně pro svoji produkci vlastní velké lakovny). Je tu vysoká koncentrace dalších výrobních kapacit v návaznosti na automobilový průmysl i dalších výrobců, kteří buď vlastní lakovny nemají, nebo jsou jejich provozy z pohledu dalšího fungování již dnes na hranici ekologické únosnosti a bez vysokých investic do modernizace v budoucnu zpřísněným normám pro ochranu životního prostředí prostě nevyhoví. Jejich činnost bude muset být zastavena nebo v lepším případě značně omezena. \"Smluvní lakovna musí počítat se zakázkami od řady firem. Od jejich množství se odvíjí ekonomická rentabilita a návratnost investic. Spočítali jsme, že v našem případě to bude přibližně šest let. Základním kritériem pro získání lukrativních zakázek je kvalita odvedené práce. Proto jsme se soustředili především na technologii práškového lakování a nabídli smluvním partnerům i vysoké procento přidané hodnoty. Jednou z možností ověření kvality je například externí zákaznický audit naší spolehlivosti. K dispozici máme laboratoř vybavenou potřebnými přístroji pro kontrolu provedených lakovacích prací a o každé zakázce vedeme pro případ reklamací archiv referenčních vzorků,\" dokládá pozici firmy na trhu Ing. K. Franz. Automatická prášková lakovna Tato část provozu představuje technologicky nejnáročnější celek. Průjezdní profil činí 800mm x 1600 mm při maximální délce lakovaného dílu 3000 mm. Předúprava je prováděna v automatickém postřikovacím stroji s možností úpravy povrchu oceli, zinku, hliníku a plastů prostřednictvím sdruženého odmaštění železitým fosfátem. Linka je tvořena několika sekcemi. Zóna předúprav řeší předodmaštění (fosfátování), postřikem vodného roztoku při tlaku na trysce okolo 0,8 baru a teplotě mezi 50° až 60 °C. Odmašťovací zóna slouží k odstranění konzervačních olejů a lisovacích emulzí z povrchu opracovávaného materiálu a uplatňuje se zde především odmašťovací (tenzidická) složka přípravku. Dalším technologickým krokem je odmaštění (fosfátování). Je prováděno stejným způsobem jako předodmaštění, jen složení roztoku je odlišné. Odmaštěním se vytvoří kompaktní amorfní konverzní vrstva železnatého fosfátu, která brání korozním procesům pod vrstvou nanesené práškové barvy. Následují procesy protiproudých oplachů studenou vodou pro odstranění zbytků odmašťovacího přípravku a oplach demineralizovanou vodou s cílem snížení koncentrace anorganických solí a snížení vodivosti konverzní vrstvy pod 50 ms/cm. Předměty dále postupují do kontinuální sušky. Teprve nyní je výrobek připraven k nanesení práškové barvy. Nanášení práškové barvy je prováděno v automatické práškové kabině vybavené multicyklonem (umožňuje rychlou výměnu odstínů barev - černá za bílou za 20 minut). Vlastní stříkání se provádí automatickými pistolemi, a to jak elektrostatickými, tak i kinetickými (tribo). Pistole jsou umístěny na manipulátorech, kabina je ale také vybavena rovněž ručními stříkacími pistolemi, umožňujícími nástřik prášku přímo z originálního obalu. Vytvrzování prášku probíhá v průchozí peci s regulovanou teplotou. Způsobilost procesu je dokladována pracovním snímkem teplotního profilu. Všechny nastavené parametry jsou konzultovány se zákazníkem, měřicí přístroje jsou kalibrovány autorizovaným pracovištěm a celý lakovací proces je monitorován. O kontrolách je vedena příslušná dokumentace. V současné době probíhá příprava pro schválení a vydání certifikátu ISO 9001. Technické parametry a provoz Při realizaci projektu byl brán ohled na nejpřísnější požadavky ochrany životního prostředí, což představuje již samo o sobě použití technologie práškových barev, která díky svým technickým parametrům umožňuje téměř stoprocentní využití nátěrových hmot. Součástí projektu je vysoce účinný systém filtrace odpadních plynů a čistička odpadních vod. Lakovací kabiny jsou dvě. Jedna plně automatická, druhá ruční - s odsávací stěnou - je pro malé zakázky. Obě kabiny jsou na posuvných podestách, což umožňuje vždy jednu čistit a ve druhé lakovat. Pro nástřik prášku jsou k dispozici automatické i ruční pistole, což umožňuje lakovat širokou paletu předmětů. Ty jsou nakonec vypáleny v průjezdní vypalovací peci. Kapacita práškové lakovny je přibližně 800 m2 za jednu směnu. \"Pro aplikaci je možno používat i práškové barvy zákazníků nebo do 24 hodin zajistit jimi požadované standardní prášky. Součástí projektu je i ruční lakovna pro vodou ředitelné i syntetické nátěrové hmoty, která je vybavena stříkací kabinou a komorovou vypalovací pecí od firmy Kovolak Ledeč nad Sázavou. Aplikační technika je opět od firmy Wagner,\" zpřesnil Ing. Karel Franz. Ruční lakovna je v současnosti používána pro lakování plynových topidel z Karmy Český Brod. Pracovní příležitost zde naleznou jak technické, tak i dělnické profese. Ze současných dvaceti zaměstnanců se jejich počet v krátké době zvýší na plánovaných šedesát lidí. AUTOR: Jan Matoušek ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí