zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana ovzduší s otazníky 7 - Kontrola dodržování povinností

19.03.2003
Ovzduší
Ochrana ovzduší s otazníky 7 - Kontrola dodržování povinností
Další kompetencí obce, která se týká provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování, je pravomoc kontrolovat dodržování povinností provozovatelů těchto zdrojů stanovených jim v § 12 zákona, ukládat jim za nedodržení těchto povinností pokuty a rozhodovat o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů /§ 50 odst. 2 písm. a)/. Na základě § 50 odst. 1 písm. d) nařizuje orgán obce odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst. 1 písm. f), ukládá opatření k nápravě těchto závad podle § 38 odst. 1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti (tedy za neprovedení opatření k nápravě). K provozovatelům malých zdrojů se vztahuje i § 50 odst. 2 písm. b), na jehož základě kontroluje orgán obce dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení příslušných povinností ukládá pokuty, a také § 50 odst. 2 písm. c) opravňující orgán obce kontrolovat u malých spalovacích zdrojů podle § 12 odst. 1 písm. f) účinnost spalování, měření množství a rozsahu vypouštěných látek. Podle § 12 odst. 1 písm. f) je provozovatel malého zdroje znečišťování povinen nejméně jedenkrát za 2 roky zajišťovat měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti prostřednictvím oprávněné osoby a odstraňovat zjištěné závady. \"Osobou oprávněnou\" k měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a provádění kontroly stavu spalinových cest je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Na základě § 50 odst. 2 písm. c) může obecní úřad pověřit prováděním této kontroly \"odborně způsobilé právnické nebo fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu\". V poznámce pod čarou se /stejně jako v § 12 odst. 1 písm. f)/ odkazuje na živnostenský zákon a lze proto soudit, že i tady má zákon na mysli osoby, které jsou držiteli živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Jasné už ale není to, jakým způsobem bude obecní úřad tyto osoby prováděním kontroly pověřovat ani jaké důsledky bude mít takové \"pověření\" v praxi. Jde o to, že podle § 12 odst. 1 písm. b) jsou provozovatelé malých zdrojů znečišťování povinni umožnit osobám pověřeným obcí (a také České inspekci životního prostředí) přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady. Tato povinnost se /stejně jako výše zmíněná povinnost podle § 12 odst. 1 písm. f)/ nevztahuje jen na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. AUTOR: Josef Vedral, právník Kanceláře Svazu měst a obcí ČR Zdroj: Moderní obec
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí