zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozdě, ale přece

11.03.2003
Voda
Pozdě, ale přece
Od března 2003 platí zákaz plavby pro staré tankery, přesněji řečeno pro cisternové lodi pro přepravu ropy typu \"monocasco\". Jde o lodi, kde ložný prostor tvoří celá spodní část trupu. Napříště žádná takováto loď nebude smět připlout do žádného přístavu anebo na jeho rejdu anebo do terminálu v zemích EU. Jde o rozhodnutí Evropské komise, které se dlouho připravovalo a k jehož urychlenému přijetí bohužel musela přispět havárie tankeru Prestige a následná ekonomická a ekologická pohroma. Rozhodnutí EK sice ještě formálně vyžaduje schválení Evropským parlamentem a Radou Evropy, ale nikdo nepochybuje o tom, že tyto orgány zastávají stejnou pozici. Zabránit dalším katastrofám lodí přepravujících ropu, ale také ropné oleje, použité oleje, zemní plyn anebo dehet, se nyní stalo v EU prioritou ekologické politiky. Vychází se přitom z expertíz odborníků, kteří poukazují na velká rizika, jež s sebou nese přeprava uvedených nákladů: jde o snadno hořlavé uhlovodany, jež jsou navíc a vysoce viskózní a schopné způsobovat dlouhodobé, ne-li trvalé znečištění prostředí, v němž se ocitnou. Rada ministrů zemí EU jedná též o dalším opatření, které logicky navazuje na předchozí a jehož uvedení v život bude po případu Prestige urychleno. Půjde o stanovení data, po němž už staré typy cisternových lodí nebudou smět vůbec plout, i kdyby měly převážet i méně riskantní náklady .než je ropa. Nejstarší a největší ropné tankery, tj. lodě starší než 23 let a s hmotností nad 20 tisíc tun při přepravě ropy a těžkých olejů anebo nad 30 tisíc tun při přepravě jiných nákladů, nebudou smět připlouvat do přístavů v zemích EU už počínaje rokem 2005 a nikoliv až od roku 2007, jak se s tím původně počítalo. Od roku 2005 také tato plavidla budou vyřazována z provozu. Toto vyřazování se v další fázi bude vztahovat i na menší lodě. A to nikoliv teprve od roku 2015 - jak se původně plánovalo - nýbrž už od roku 2010. . Třetím opatřením, jehož přijetí uspíšila katastrofa způsobená lodí Prestige, bude to, v jehož duchu budou od letošního března starší tankery s bezkomorovou konstrukcí podrobovány v evropských přístavech zpřísněným technickým inspekcím prováděným podle procedury CAS, které jsou zaměřeny především na strukturálně-konstrukční aspekty plavidel, a jsou velmi důkladné. ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí