zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kanály poberou více vody

05.03.2003
Voda
Kanály poberou více vody
Klatovy - Rekonstrukce a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě ve městě a jeho integrovaných obcích je pro následující léta jednou z hlavních priorit klatovské radnice. \"Už deset let město investuje do oprav vodovodů a kanalizace zhruba osm milionů ročně. Tato částka však neumožňuje rozsáhlejší rekonstrukce. Nedávno byl proveden monitoring sítí a byla vyznačena problémová místa. Rovněž byl zpracován generel kanalizace a plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Tyto dokumenty nám potvrdily, že je nutno investovat do této oblasti velkou finanční částku, kterou budeme muset rozvrhnout do několika let,\" informoval nás tajemník Městského úřadu v Klatovech Miroslav Šafařík. Město zažádalo v loňském roce o dotaci z programu ISPA, který je zaměřen na zlepšení infrastruktury v oblasti dopravy a životního prostředí. Náklady na realizaci projektu, který byl rozdělen do pěti samostatných částí, jsou odhadovány na dvě stě devadesát pět milionů korun. Vedle bývalého okresního města se má dočkat rekonstrukce vodohospodářská infrastruktura také v Lubech, Soběticích, Tajanově, Kalu a ve Štěpánovicích. Zahájení prací se předpokládá v průběhu příštího roku a ukončení projektu musí být do konce roku 2006. \"V Klatovech projekt řeší především výměnu stávajícího potrubí za kvalitnější s větší kapacitou. Loňské záplavy nám zcela jasně odhalily ve městě nejproblémovější místa, na kterých byla ohrožena zástavba vodou vytékající z přeplněné kanalizace. Vzniklou situaci chceme řešit vybudováním odlehčovacích komor v ulicích Kollárova, Havlíčkova, Nádražní a Koldinova. Toto zařízení oddělí od odpadních vody dešťovou, kterou potom odvede do Drnového potoka. V nejkritičtějších místech hlavních řadů budou osazeny rovněž zpětné klapky, aby nemohlo dojít k zatopení sklepů. Vyjmenované úpravy však nezabrání problémům při extrémně vysokých srážkách, protože obsah potrubí počítá jen s několikaletou vodou. Mezi nejvýznamnější akce bude patřit rekonstrukce řadů v ulicích Vídeňské, Kpt. Jaroše, Plánické a Dragounské,\" vysvětlil tajemník. (pokračování ze strany 9) Problém v současné době představuje špatný stav kanalizace v Lubech. Nejhorší situace je v části obce pod průtahem směrem k Drnovému potoku. Navíc silnice nemá povrch odvodněn vůbec a i v dalších lokalitách Lub je místo kanalizace spíše dešťová stoka. \"Cílem projektu v Lubech je vybudování oddělené kanalizační sítě a svodů dešťové vody do Drnového potoka. Po dokončení těchto úprav bude také vylepšen stav některých komunikací,\" doplnil tajemník. Ze Sobětic do Lub má být podle projektu vybudován kanalizační sběrač s vodou rozdělenou opět na dešťovou a odpadní. V Soběticích se plánuje zřízení obdobné kanalizační sítě jako v Lubech. \"Kanalizační a vodovodní potrubí bude rekonstruováno ve Štěpánovicích a bude zde vybudován i kanalizační sběrač vedoucí do klatovské čistírny odpadních vod i vodovodní přivaděč z Klatov,\" sdělil nám tajemník. Vodovod v Tajanově a Kalu bude opraven a dostavěn a obě obce budou napojeny na nově budovanou kanalizační stoku do čistírny. Zdroj: Klatovský deník
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí