zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zatímco v České republice se kvalita vody zlepšuje, celosvětový trend je opačný

24.03.2003
Voda
Zatímco v České republice se kvalita vody zlepšuje, celosvětový trend je opačný
Celosvětovou koordinaci konkrétních akcí na ochranu vodních zdrojů má zajistit 3. Světové fórum o vodě, které až do 24. března probíhá v japonském Kjótu a kde je také zastoupena Česká republika. Důraz je kladen na zlepšení managementu vodních zdrojů a mezinárodní spolupráci v této oblasti. Naše země patří mezi několik málo států, kde se kvalita vod zlepšuje – za posledních 12 let se například podařilo podstatně snížit znečištění řek a prakticky eliminovat výskyt nejhorší třídy kvality vody [1]. Protože kvalita vod je celosvětovým problémem, je 22. březen už desátý rok Světovým dnem vody. Členské státy OSN by jej měly využívat k podnícení zájmu o ochranu a rozvoj vodních zdrojů. Letošní rok byl navíc vyhlášen Mezinárodním rokem vody, protože přístup každého člověka ke kvalitní pitné vodě je i jedním ze základních lidských práv [2]. Poznámky: [1] S vynaložením více než 50 mld. Kč se v tomto období podařilo zajistit čištění odpadních vod pro všechna větší města a obce, pokračuje program revitalizace říčních systémů. Kvalitní pitnou vodou je zásobováno více než 87 % obyvatel, na kanalizace je napojeno 75 % populace Přetrvávajícím problémem je plošné znečištění, především ze zemědělského hospodaření. Například povrchové a podzemní vody jsou znečištěny dusičnany asi na 1/4 výměry zemědělské půdy. Vysoká je míra mikrobiálního znečištění povrchových vod a kontaminace nebezpečnými látkami vody i sedimentů na některých úsecích vodních toků. V řadě vodních nádrží je jakost vody nepříznivě ovlivněna eutrofizací (vysoký obsah živin, především sloučenin dusíku a fosforu), která způsobuje zvýšenou produkci řas a sinic, a tím se omezuje vodárenské využívání. V našich podmínkách je to zvlášť významné, protože více než 50 % pitné vody čerpáme z povrchových zdrojů. Česká republika se aktivně zapojila i do mezinárodní spolupráce, protože prakticky všechny vody odtékají z našeho území do sousedních států. Česká republika má uzavřeny smlouvy o spolupráci na hraničních vodách se všemi sousedními zeměmi, je smluvní stranou spolupráce při ochraně povodí Labe, Odry a Dunaje. Patří tak mezi jeden z mála evropských států, které mají v oblasti vod celé své území pokryto smluvními závazky. [2] Současná světová populace užívá 54 % všech dostupných zásob sladké vody a do roku 2025 by se tento podíl měl zvýšit jenom nárůstem populace až na 70 %. Jestliže však současně budou zachovány rostoucí trendy spotřeby vody, lidstvo bude za 25 let užívat až 90 % vodních zdrojů. V celosvětovém měřítku je v současné době téměř 70 % užívané vody spotřebováno v zemědělství, zejména k závlahám, průmysl spotřebovává 23 % vody, domácnosti 8 %. Struktura spotřeby je ovšem rozdílná v jednotlivých regionech. V Evropě je největším spotřebitelem průmysl s 54 %, zemědělství spotřebovává 33 % a domácnosti 13 % vody. Polovina z 500 největších světových řek je velmi silně znečištěna, pětina rybích druhů je ohrožena. Byla již ztracena více než polovina z celkové rozlohy mokřadů, z toho většina v posledních 50 letech. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí