zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Twinning projekt - Implementace rámcové směrnice pro vodní politiku

15.04.2003
Voda
Twinning projekt - Implementace rámcové směrnice pro vodní politiku
Program PHARE Evropské unie Twinning projekt – CZ 2001 IB EN 01 Implementace rámcové směrnice pro vodní politiku Dne 23. května 2002 byl zahájen nový twinning projekt. Twinning projekty jsou realizovány odbornými a správními institucemi v České republice ve spolupráci s obdobnými institucemi ve vybraných členských státech. Twinning tvoří část programu PHARE Evropské Unie, který je zároveň nedílnou součástí předvstupní strategie Evropské unie. Twinning představuje hlavní způsob asistence budoucím členským státům při vytváření moderní a účinné administrativy potřebné k implementaci legislativy Evropské unie. Twinning projekty pomáhají předávat znalosti a zkušenosti stávajících členských států členským státům budoucím. Cíle Twinning projekt pro implementaci rámcové směrnice pro vodní politiku se týká: SMĚRNICE 2000/60/EC Úřední věstník Evropských společenství: Série L č. 327, z 22.12. 2000, str. 1 - 72 EVROPSKÉHO PARALAMENTU A RADY z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (“Rámcová směrnice pro vodní politiku“) Rámcová směrnice pro vodní politiku tvoří nejobsáhlejší část vodní legislativy Evropské unie a bude mít významný dopad na ochranu vod a vodohospodářství v průběhu následujících 25 let. Směrnice požaduje, aby všechny členské státy Evropské unie vyhodnotily stav všech „vodních útvarů“ (řeky, jezera, nádrže) na jejich území a přijaly příslušné plány povodí a programy opatření za účelem zlepšení podmínek těchto vodních útvarů tak, aby bylo dosaženo alespoň „dobrého stavu“ všech vodních útvarů. Twinning projekt bude pomáhat při implementaci této směrnice v šesti specifických oblastech: 1. Implementační plán, který zajistí, že budou učiněna patřičná opatření k implementaci této směrnice. 2. Příprava legislativy, na základě které bude možno rámcovou směrnici o vodě uvést v platnost – tím se zajistí, že bude připravena legislativa nezbytná pro transpozici této směrnice do zákonů České republiky. 3. Příprava pilotního plánu povodí pro dílčí povodí Orlice – v této části projektu bude vypracován návod k nejlepší praxi a zároveň návrh plánu pro dílčí povodí. 4. Vypracování vynucovacích postupů pro realizaci programů opatření – tyto postupy budou příslušným úřadům poskytovat návod, jakým způsobem a jakými postupy je možno vynutit plnění vodní legislativy. 5. Vytvoření environmentálních monitorovacích systémů, na jejichž základě bude možno vyhodnocovat stav vodních útvarů. 6. Postupy zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů na řešení programů opatření. Řízení projektu Za českou stranu probíhá tento projekt pod vedením Ministerstva životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Vedoucím projektu za českou stranu je: Ing. Jaroslav Kinkor, ředitel odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí České republiky Mezi instituce v České republice participující na tomto projektu patří: Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství Podniky Povodí Český hydrometeorologický ústav Výzkumný ústav vodohospodářský Zemědělská vodohospodářská správa Členské státy a instituce participující na tomto projektu jsou: Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova / Department for Environment Food and Rural Affairs, Spojené království Agentura pro životní prostředí pro Anglii a Wales / Environment Agency for England and Wales, Spojené království Spolkové Ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství / Federal Ministry for Agriculture, Forestry, Environment & Water Management, Rakousko Federální Agentura pro životní prostředí / Federal Environment Agency, Rakousko Regionální vláda Horního Rakouska / Regional Government of Upper Austria Ministerstvo pro územní plánování a životní prostředí / Ministry of Spatial Planning and Environment, Francie Mezinárodní kancelář pro ochranu vod / International Office for Water, Francie Vedoucím projektu za členské státy je: pan Stephen Reeves z odboru kvality vod Ministerstva životního prostředí, výživy a záležitostí venkova Spojeného království / United Kingdom Department for Environment Food and Rural Affairs. a předvstupními poradci jsou: pan James Hunt z Agentury pro životní prostředí pro Anglii a Wales slečna Sylvie Jego z Agentury Adour Garonne pro vodu / Adour Garonne Water Agency, Francie Další informace Společně s tímto twinning projektem dochází rovněž k realizaci investičního projektu, který má za úkol poskytnout některé technické vybavení nezbytné pro zavedení této směrnice. Finanční prostředky z tohoto investičního projektu budou použity na zajištění počítačového vybavení a vybavení pro environmentální monitoring. Projekt bude rozdělen do 5 fází a potrvá 20 měsíců. Projekt je financován programem PHARE Evropské unie. Rozpočet projektu činí 750 000 EURO. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí