zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

UPOZORNĚNÍ odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k rozhodčím metodám a postupu stanovení celkové koncentrace PCB v látkách a zařízeních, které je obsahují

20.05.2003
Odpady
UPOZORNĚNÍ odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k rozhodčím metodám a postupu stanovení celkové koncentrace PCB v látkách a zařízeních, které je obsahují
Vyhláška č. 384/2001 Sb. určuje v § 2 odst. 3 způsob stanovení koncentrace PCB a to tak, že se analyticky stanovuje obsah šesti určených kongenerů PCB (28, 52, 101, 138, 153, 180) a výslednou koncentrací PCB je součet dílčích výsledků v mg/kg. Zároveň jsou v odst. 1 téhož § 2 určeny rozhodčí metody pro stanovení koncentrace PCB v provozních kapalinách zařízení a ostatních materiálech. Tyto metody jsou pak uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky. V bodě 2 přílohy č. 1 vyhlášky jsou uvedeny normy EN 12766-1 a EN 12766-2. Tyto normy jsou v České republice platné pod označením ČSN EN 12766-1 a ČSN EN 12766-2. Druhá z nich, s názvem „Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu“, vstoupila v platnost 1. března 2002 a obsahuje ustanovení, z něhož vyplývá, že výsledkem stanovení je v případě měření koncentrace šesti kongenerů pětinásobek součtu dílčích šesti výsledků. Upozorňujeme, že při blízké dílčí novelizaci vyhlášky č. 384/2001 Sb. se předpokládá zahrnutí ustanovení normy, z něhož bude vyplývat plné respektování výše uvedených ČSN EN norem, podle kterých se buď měří všechny kongenery PCB (výsledkem je pak součet všech 209 dílčích výsledků) nebo šest určených kongenerů PCB (28, 52, 101, 138, 153, 180) a pro získání konečného výsledku koncentrace PCB se použije multiplikační faktor = 5. Limitní koncentrace PCB ve smyslu § 26 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zůstává nezměněna, tj. 50 mg/kg. Upozorňujeme také na logickou nezbytnost postupného uplatnění výše uvedených principů stanovení PCB i při jiných aplikacích v působnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V Praze dne 2. května 2003 Ing. Leoš Křenek ředitel odboru odpadů Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí