zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technologie budoucnosti se testují už dnes

22.05.2003
Obecné
Technologie budoucnosti se testují už dnes
Na výzkum a vývoj nových výrobků společnosti Scania má velký vliv postoj firmy k životnímu prostředí . Technické centrum Scania ve švédském Södertälje se dlouhodobě zabývá vývojem motorů a vozidel budoucích generací. Soustřeďuje se zejména na nižší spotřebu paliva a omezení emisí výfukových plynů. K dalším prioritám patří zvýšení výkonu vozidel, zvětšení objemu nákladního prostoru a také volba nových, vhodných materiálů, které umožní snížit hmotnost vozidel. Vznik každého nového vozidla se od prvních nákresů až po konečný výrobek řídí interními zásadami vývoje výroby společnosti. Ohleduplnost k životnímu prostředí je jedním z parametrů, se kterým musí výzkumní pracovníci vždy počítat. Jestliže se firma začne zabývat ekologickými aspekty již v ranném stadiu vývoje, může podstatně snížit negativní vliv výrobku na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu. MEZITITULEK: Nepřetržitý vývoj motorů a technologie spalování Při vývoji motorů se Scania soustřeďuje na výběr technologií, které budou optimální jak z ekologického hlediska, tak z hlediska nákladů. Hnací silou vývoje nejsou pouze ambice firmy nebo budoucí emisní limity EU, ale i sami zákazníci stojí o to, aby mohli nové technologie co nejdříve využívat v provozu. Neustále se proto testují nové technologie spalování a různé metody regulace emisí , které umožní najít nejenom krátkodobá, ale i dlouhodobá řešení. MEZITITULEK: Recirkulace výfukových plynů Jednou z technologií, na jejichž rozvoj se Scania zaměřuje, je recirkulace výfukových plynů (EGR, Exhaust Gas Recirculation). Princip spočívá v tom, že se jisté množství výfukových plynů ochladí a vede zpět do motoru, kde naplní válce společně s čerstvým vzduchem. Příměs výfukových plynů ve spalovacím vzduchu snižuje teplotu a rychlost spalování . Tím se sníží tvorba oxidů dusíku, aniž by současně došlo ke zvýšení spotřeby paliva. EGR sice vede k vyšším emisím pevných částic, ty však mohou být jednoduše zachyceny odlučovačem. MEZITITULEK: Selektivní katalytická redukce Selektivní katalytická redukce je další z metod, které Scania testuje ve snaze snížit množství emisí oxidů dusíku. Jako redukční činidlo se používá sloučenina amoniaku, která se do výfukového systému přivádí z oddělené nádrže. Selektivní katalytická redukce má však své nevýhody, například nebezpečí úniku amoniaku. K využití této technologie by také bylo třeba vybudovat zcela nový systém distribuce čpavku. MEZITITULEK: HCCI Na vývoji zapalování s HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition) pro budoucí generace vozidel pracuje Scania jednak samostatně, jednak ve spolupráci s Technickým institutem v Lundu a s Královským technickým institutem ve Stockholmu. Technologie je založena na smísení vzduchu s palivem a následném zážehu pomocí tepla vzniklého kompresí. Při tomto postupu není zapotřebí zapalovací svíčka. Zjednodušeně můžeme HCCI charakterizovat jako zlatou střední cestu mezi zážehovým a vznětovým motorem. Emise oxidů dusíku a pevných částic lze díky této technologii snížit na jednu setinu hodnot běžných u současných vznětových motorů, zatímco účinnost zůstává stejná. MEZITITULEK: Palivové články Odborníci, kteří pracují na vývoji vozidel budoucnosti, vidí další šanci ve výzkumu palivových článků. Ty pracují na principu využití energie uvolněné při slučování vodíku s kyslíkem. Tato technologie by se měla začít nejprve využívat u autobusů městské hromadné dopravy a vozidel pro místní rozvoz. V roce 2001 představila Scania koncept hybridního autobusu poháněného palivovými články, který je součástí výzkumného úkolu v rámci projektu financovaného Evropskou unií. To, že se do výzkumu a vývoje motorů vyplatí investovat, dokazuje spotřeba paliva v nákladní dopravě, která za posledních třicet let klesla na polovinu. Přispěl k tomu vývoj v oblasti technologií spalování , snížení valivého odporu pneumatik i aerodynamického odporu a v neposlední řadě také snížení hmotnosti vozidel. Emise oxidů dusíku poklesly v průběhu posledních třiceti let zhruba o 90 % a emise pevných částic a uhlovodíků se snížily o 50 %. ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí