zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Desatero integrované prevence (IPPC) pro zemědělce

19.06.2003
Zemědělství
IPPC
Desatero integrované prevence (IPPC) pro zemědělce
Autoři: Ing.Jiří Jungr – MŽP Ing.Jaroslava Malířová – Agentura integrované prevence při ČEÚ Ing.Petr Zajíček – Agentura integrované prevence při ČEÚ Ing.Jaroslav Fuchs – Agentura integrované prevence při ČEÚ 1. Povolení k provozu zařízení § 42 – IP do 30.10.2007 § 43 – IP po vstupu do EU/r.2004/ § 45 – a) IP před kolaudačním řízením SP nebylo vydáno b) IP ke stavebnímu povolení SP vydáno po 1.1.2003 2. Dodržování složkových zákonů  Zákon o ovzduší č.86/2002 Sb.  Zákon o vodách č.254/2001 Sb.  Zákon o odpadech č.185/2001 Sb.  Zákon o ochraně ZPF č. 334/1992 Sb.  Zákon o veterinární péči č.166/1999 Sb.  Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.  Zákon o lesích č. 289/1995 Sb.  Zákon o lázeňství č.164/2001 Sb.  Zákon o veřejném zdraví lidí č.258/2000 Sb. 3. Pohoda a zdraví zvířat (welfare)  Bezproblémový přístup k vodě a potravě  Vhodné stájové prostředí  Prevence chorob, diagnostika a léčba  Dostatečný prostor k pohybu, skupinové ustájení  Vytvoření bezstresového prostředí chovu 4. Nejlepší dostupné techniky (BAT)  Dodržování správné zemědělské praxe  Výživa zvířat (krmné techniky)  Hospodaření s vodou  Hospodaření s energií  Snížení emisí z ustájení  Skladování exkrementů  Zpracování exkrementů  Zapravení exkrementů 5. Zásady správné zemědělské praxe (ZSZP)  Obecné zásady (Mze)  Zásady pro zařízení ve „zranitelných zónách“ podle vodního zákona a nitrátové směrnice  Zásady pro omezení emisí amoniaku a zápachu podle zákona o ovzduší 6. Evidence vstupů a výstupů  Záznamy o produkci odpadů  Záznamy o produkci znečišťujících látek  Spotřeba vody, energie, krmiv, léčiv, DDDD prostředků  Spotřeba surovin a materiálů  Pohyb zvířat 7. Zpracovávání plánů  Přesné plánování činností např.plán hnojení  Plány údržby, oprav, kontrol  Havarijní plány např.epidemie, únik ropných látek 8. Zavádění vzdělávacích a školících programů  V oblasti ochrany životního prostředí  V oblasti zoohygieny a veterinární prevence  V oblasti požární prevence, bezpečnosti práce a ochrany zdraví  Školení řidičů a obsluhy technologických zařízení 9. Spolupráce provozovatele s veřejností  Komunikace se zástupci místní samosprávy (obce)  Komunikace s angažovanou veřejností /nevládní neziskové organizace/  Komunikace s občany z okolí zařízení 10. Kontrola a spolupráce dotčených orgánů  Fyzická kontrola – ČIŽP  Krajské úřady, MŽP  Hygienické stanice 11. AGENTURA INTEGROVANÉ PREVENCE (AIP)  Kodaňská 10, Praha 10, www.ceu.cz  Další stránky zabývající se problematikou: www.env.cz, www.ippc.cz, www.eippcb.jcr.es, www.environment–agency.gov.uk  Pracovníci odd.zemědělství a potravinářství AIP – Ing.Jaroslava Malířová, Ing.Petr Zajíček, Ing.Jaroslav Fuchs, Ing.Jitka Zagorová, Ing.Lucie Svobodová Zdroj: ČEÚ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí