zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vegas je sanace podzemních vod

25.08.2003
Voda
Geologie
Vegas je sanace podzemních vod
S cílem výzkumu sanace zdrojů podzemních vod a starých ekologických zátěží půd vzniklo v Ústavu pro hydrauliku a podzemní vody Univerzity Stuttgart zařízení VEGAS (akronym pro Versuchseinrichtung zur Grundwasser-und Altlastensanierung), financované z prostředků Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum (BMBF), Ministerstva životního prostředí a dopravy Bádenska-Würtemberska a 5. rámcového programu vědy a výzkumu EU. Z původně pokusného zařízení se dnes spoluprací s univerzitami, výzkumnými institucemi z celého světa a německým průmyslem stala organizace, která technologie sanací nejen řeší, ale i realizuje ve středně velkém měřítku a zabývá se také transferem technologií. Jeden z realizovaných projektů, TUBA (Thermisch unterstützte Bodenluftabsaugung), se zabývá sanací lokalit bývalých plynáren s termální extrakcí kontaminantů BTEX (směs benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenu) pomocí parní injektáže, čerpáním a jejich separací. Při prvním nasazení bylo vytěženo a separováno 210 kg BTEX během 5 měsíců za cenu 125 EUR/t zpracované půdy. V rámci projektu byla sanována již 2 místa likvidovaných plynáren. Projekt PURE (Protection of groundwater resources) se zaměřuje na in-situ sanaci aquiferů od toxických, mutagenních, karcinogenních a teratogenních těžkých nevodných kapalin DNPL (Dense Nonaqueous Phase Liquids) proplachováním \"koktejlem\" směsi 54 % 2-propanolu, 23 % 1-hexanolu a 23 % vody. Látky označené jako DNPL (např. stará teplonosná a transformátorová média) jsou těžší než voda a ve vodě málo rozpustné. Dlouhodobě se udržují v půdě, pronikají do zdrojů a působí nevratné škody na zdraví organismů. Vtlačováním alkoholového koktejlu do půdy dochází k rozpouštění DNPL, snížení jejich hustoty a při postupném vzlínání k povrchu půdy jejich odčerpávání horizontálními čerpacími sondami. Součástí projektu je i separace DNPL a recyklace alkoholů na sorpčních zařízeních Součástí aktivit VEGAS jsou regenerace ploch a změny vlastností půd zpevněním, homogenizací, utěsňováním a vytvářením reaktivních permeabilních stěn a sorpčních bariér v aquiferu a změny propustnosti půd vytvářením vhodné biomasy. Zdroj: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí