zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K technickému řešení povodňové ochrany

22.08.2003
Voda
K technickému řešení povodňové ochrany
Při výstavbě komplexu polyfunkční budovy Lighthouse - Maják v Holešovicích počítala společnost Lighthouse Waterfront Towers, s.r.o., od začátku s možností povodně. První konzultace před zadáním projektu architektům byly proto vedeny s experty společnosti DHI Hydroinform a.s. Od června 2000 se datuje i spolupráce se společností Aquatis a.s., která se zabývá již deset let nejen ochranou před povodněmi, ale i komplexními záležitostmi kolem vodohospodářských staveb. Právě s ohledem na protipovodňovou problematiku byla v úzkém kontaktu s autory projektu - firmou A.D.N.S. architekti. Jejich odborníci společně konzultovali návrhy protipovodňové ochrany budovy Lighthouse a dále zpracovali důkladný povodňový plán pro všechny fáze stavby (viz Stavitel č. 6/2003). Projekt obsahoval jako jednu z priorit zajištění ochrany dolní části Holešovic před velkou vodou, což se po loňských srpnových zkušenostech ukázalo jako zásadní. K technickému řešení protipovodňové ochrany celého území byli přizváni i specialisté z londýnské firmy Halcrow, která má s touto problematikou celosvětové zkušenosti. Specializuje se kromě ekologie na hospodaření s vodou, ovládání vodních zdrojů, zavlažování a vysoušení, zpracování odpadních vod včetně ochrany proti povodním. Mohla tedy odpovědně posoudit možný rizikový vliv povodní řeky Vltavy pro polyfunkční budovu Lighthouse a navrhnout opatření pro omezení rizik. Jelikož maximální úroveň povodňového stavu ze srpna 2002 v sousedství Lighthouse na nábřeží Vltavy byla asi 188,6 m n.m., volí se přízemí polyfunkční budovy na 189 m n.m., tj. asi 0,4 m nad maximem povodňové hladiny během srpnové povodně. Ke zmírnění povodňového rizika se doporučují mimo jiné vhodné architektonické detaily (vypracované ateliérem A.D.N.S. architekti), kdy všechny průchody pod hladinou 189 m n.m. budou chráněny trvalými stavebními konstrukcemi nebo dočasnými ochrannými prvky, instalovanými před zaplavením. Chráněny a utěsněny budou také všechny úrovně obsluhy pod 189 m n.m. Dva vjezdy do garáží budou zabezpečeny pohyblivými bariérami. Další opatření směřují k ochraně obsluhy, aby došlo k snadnějšímu obnovení užívání budovy. To znamená přemístit a uspořádat obslužná potrubí tak, aby byla chráněna nebo vystupovala nad úroveň přízemí, řešit provozní místnosti pod úrovní přízemí jako vodotěsné, instalovat nouzový záložní generátor, vybavit odvodňovací potrubí vhodnou ochranou a zajistit komunikaci přes radiové spojení s voštinovou sítí. Neméně důležitá jsou opatření pro provozní a veřejnou bezpečnost, z nichž vyplývá ustavení jednoho člena týmu stavby s funkcí vedoucího povodňové ochrany. Půjde o sestavení nouzového povodňového plánu pro polyfunkční budovu Lighthouse (ve spolupráci s městskými orgány), jeho periodické přezkoušení a koordinaci zavádění, zpracování směrnice o odpovědnosti za povodňová rizika a otázky správné instalace demontovatelných zařízení (včetně jejich periodického přezkoušení a údržby). ZDROJ: STAVITEL
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí