zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Štramberská cementárna čeká na integrované povolení

18.08.2003
IPPC
Štramberská cementárna čeká na integrované povolení
Krajský úřad v Ostravě vydal na stavbu nové cementárny dne 15. července integrované povolení, které má souhrnně omezovat její negativní vlivy na životní prostředí a také zajistit použití nejlepších dostupných technik. Rozhodnutí však nenabylo právní moci, neboť se proti němu odvolalo ekologické sdružení Děti Země a Svaz výrobců cementu ČR. Oba účastníci řízení kritizují řadu procesních vad a v rozporu se zákonem nepoužití nejmodernějších technologií na omezování nebezpečných oxidů dusíku. Tímto krokem se její výstavba opět oddaluje. Žádost o vydání integrovaného povolení podala v únoru firma LASSELSBERGER CZ, spol. s r. o. „Myslím, že je třeba připomenout, že zákon č. 76 z roku 2002 o integrované prevenci platí teprve od začátku tohoto roku a že toto povolení bylo teprve druhým v pořadí v celé České republice,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země, který má v tomto sdružení štramberskou cementárnu na starosti. O odvolání obou účastníků řízení rozhodne Ministerstvo životního prostředí v Ostravě, přičemž dosud nikdo žádné odvolání podle tohoto zákona neřešil. „Půjde vlastně o takový průkopnický čin, při kterém se ukáže, jak zákon platí v praxi i v této jeho nevyzkoušené části,“ prohlásil dále Patrik. Děti Země, podle kterých by další výstavba cementárny u nás byla nadbytečná a její umístění a provoz negativně postihne blízké okolí, se ve svém odvolání zaměřily na kritiku některých procesních úkonů, zejména na neodbornou účast Agentury integrované prevence ČEÚ v Ostravě. Podle Patrika proto toto sdružení uvažuje o podání podnětu pražské centrále na prošetření jejich odbornosti. Svaz výrobců cementu ČR zase v zájmu zachování dobrého jména cementářství povolení především vytýká odbornou stránku jako je nesplnění hlavní podmínky zákona v použití nejlepších technologií u emisí oxidů dusíku. V cementárně má být aplikován od firmy PSP Engineering, a. s. Přerov systém MINOx, přičemž odborný spor je v tom, zda jde o nekatalytickou redukci termických oxidů dusíku, která je vedena jako nejmodernější technologie, nebo ne. O tom však musí rozhodnout MŽP. Základní údaje: Výstavba cementárny ve Štramberku s komínem vysokým jen 110 metrů, namísto 140 metrů, za dvě miliardy korun měla začít v roce 2002, přičemž má zaměstnat přes sto třicet pracovníků. Maximální roční výroba cementu má být 480 tisíc tun, což je o pětinu méně, než se plánovalo. Chronologický vývoj přípravy stavby cementárny ve Štramberku: a) 23. 07. 2001 = získání výjimky ze zákona od MŽP k zásahu do biotopů chráněných druhů rostlin b) 16. 10. 2002 = získání souhlasného stanoviska od MŽP z hlediska vlivu na životní prostředí c) 13. 11. 2002 = získání souhlasného stanoviska od OkÚ v Novém Jičíně k zásahu do krajinného rázu d) 30. 12. 2002 = podání žádosti o vydání územního rozhodnutí ve Štramberku (probíhá) e) 27. 02. 2003 = podání žádosti o vydání integrovaného povolení na krajský úřad v Ostravě f) 16. 04. 2003 = získání povolení od MěÚ Štramberk ke kácení dřevin rostoucích mimo les g) 15. 07. 2003 = vydání integrovaného povolení krajským úřadem v Ostravě h) 31. 07. 2003 = zaslání odvolání proti integrovanému povolení Svazem výrobců cementu ČR i) 05. 08. 2003 = zaslání odvolání proti integrovanému povolení Dětmi Země k MŽP v Ostravě Tisková zpráva - Děti Země Brno, Klub za udržitelnou dopravu
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí