zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kombinovaná doprava v Maďarsku

10.09.2003
Obecné
Kombinovaná doprava v Maďarsku
Maďarsko patří ke státům se silnou tranzitní dopravou, a to především ve směru severozápad (SRN, Rakousko) - jihovýchod (balkánské státy). Maďarská vláda se proto snaží neustále rostoucí tranzitní silniční dopravu převést částečně na dopravu kombinovanou, která je příznivější k životnímu prostředí. Doprovázená kombinovaná doprava (RO-LA) Tento systém byl zaveden v Maďarsku v roce 1992 a v současné době je již nedílnou součástí dopravního systému v Maďarsku. Bylo na něj převedeno dokonce 13,4 % silničních nákladních vozidel v tranzitu. Operátorem tohoto systému je na maďarské straně společnost Hungarokombi. Provoz RO-LA se postupně vyvíjel a nyní je prakticky stabilizovaný. V současné době je v provozu denně 10 párů vlaků RO-LA, a to na relacích Szeged-Wels (Rakousko), Sopron-Wels a Szeged-Ljubljana (Slovinsko). Pozn.: Překladiště není přímo v Szegedu, ale v nedaleké Kiskundorozsmě a je někdy označováno Szeged-Kiskundorozsma; Poslední relace je v provozu od 1. listopadu 2002, dříve končila v pohraniční přechodové stanici Sežana (hranice Slovinsko/Itálie). V provozu byly i některé další relace, které se však neosvědčily, a byly proto po určité době zrušeny nebo upraveny. Např. u relace Budapest-Wels byl ukončen provoz v říjnu 2000, přičemž hlavní důvod byl nevhodný příjezd na překladiště umístěné v centru Budapešti. Počet přepravených silničních vozidel (kamionů) se postupně zvyšoval a v posledních letech se stabilizoval přibližně nad hranicí 100 tisíc. Konkrétně v roce 1992 bylo přepraveno 16 180, v roce 1993 cca 29 000 kamionů. V roce 1998 bylo poprvé překročena stotisícová hranice - bylo přepraveno celkem 101 924 kamionů. V roce 1999 se jejich počet nepatrně snížil, a to nejen z důvodu války (bombardování) v Jugoslávii, ale také omezeného počtu železničních vozů. V dalších letech byl však další nárůst, a tak v roce 2000 bylo přepraveno 102 235 a v roce 2001 již 111 083 kamionů. Při provozu je dosahováno poměrně velmi dobrých výsledků, což dokladuje vysoké využití kapacity vlaků RO-LA. V roce 2000 bylo dosaženo průměrné roční využití všech vlaků RO-LA 90,5 %; přičemž u relace Szeged- Wels 92,4 %, relace Sopron-Wels 91,0 %, relace Szeged-Sežana 84,9 % a relace Budapest-Wels 84,8 %. Na relacích RO-LA jsou přepravována především silniční vozidla z Turecka (35 %), Maďarska (30 %) a Rumunska (30 %). Od září 2002 je v provozu ještě tranzitní linka RO-LA mezi Rakouskem a Rumunskem, konkrétně mezi terminály Wels a Glogovat u Aradu. Jedná se zatím o 3 páry spojů týdně. MÁV vlastní nízkopodlažní vozy (řady Saadkms) a jejich vozový park se ještě rozšiřuje o dalších 50 vozů maďarské produkce. Kombinovaná doprava po Dunaji (Ro-Ro) Využití vnitrozemské vodní dopravy po Dunaji v poslední době je poměrně malé. Hlavním důvodem je omezení nebo znemožnění plavby přes Jugoslávii. Pro kombinovanou dopravu se tedy využívá úseku Dunaje směrem na SRN. Přeprava silničních vozidel (Ro-Ro) byla zahájena v roce 1992 na relaci Budapest-Passau (SRN). V současné době tuto relaci provozuje firma Lagermax (Budapest). Dva roky byla v provozu ještě také relace Györ-Kelheim (SRN). Nejvyššího počtu přepravených silničních vozidel bylo dosaženo v roce 1998 - cca 20,5 tisíce. Jedná se však též o přepravy nových osobních aut z montážních závodů. V dalších letech byl však určitý pokles, a tak v roce 2000 bylo přepraveno 13 213 a v roce 2001 pak 14 810 vozidel. Nedoprovázená kombinovaná doprava po železnici V 80. letech minulého století bylo dosahováno objemu přepravy až 2,5 mil. tun, přičemž se jednalo o přepravy převážně na východní trhy. Obdobně jako v ČR i zde změnou politické a hospodářské orientace došlo po roce 1989 ke značnému poklesu přeprav kontejnerů. První pravidelné spojení uceleným vlakem bylo zahájeno v roce 1992 na relaci Bremen/Hamburg -Budapest, vedoucí přes Českou republiku a Slovenskou republiku. Současné hlavní relace nedoprovázené kombinované dopravy jsou: Budapest-Hamburg, Budapest-jaderské přístavy (Koper), Budapest-Verona, Sopron- Hamburg, Sopron - Bukurešť, Sopron - Istanbul a Praha-Györ. Celkem je týdně provozováno 60 - 80 párů ucelených vlaků na 14 relacích. Jedná se především o přepravy kontejnerů, v malém rozsahu pak výměnných nástaveb a v ověřovacím stadiu také silničních návěsů (jednalo se např. o zkušební provoz relace Budapest-Gliwice s použitím košových vozů). Objemy nedoprovázené kombinované dopravy se od roku 1992 postupně zvyšují a v posledních lete ch jsou stabilizované (2,2 až 2,4 mil. tun). Překladiště, terminály V Maďarsku je celkem 19 překladišť kombinované dopravy, různého vybavení i označení. Z toho je nyní jedno překladiště pouze pro Ro-La (Szeged-Kiskundorozsma), jedno pouze pro Ro-Ro (Budapest). Více než 80 % objemu překládky se uskutečňuje v pěti rozhodujících terminálech, resp. překladištích - Budapest-Józsefváros, Debrecen, Szeged-Kiskundorozsma, Sopron a Záhony. Poslední z nich je v pohraniční přechodové stanici směr Čop (Ukrajina) a slouží především k překládce na vozy širokého rozchodu. Mimo těchto pěti jsou v Dohodě AGTC zařazena ještě překladiště Miskolc-Gömöri a Szolnok. Další překladiště kombinované dopravy menšího významu jsou Baja, Békescsába, Csepel, Györ 2x, Kaposvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pecs, Szeged, Székesfehérvár a Szombathely. Provozovatelem sedmi terminálů, resp. překladišť je společnost MÁV Kombiterminál Kft. Tato dceřiná společnost státní železnice MÁV Rt. (100% vlastnictví zřizovatele) byla založena v roce 1996. Kromě uvedeného překladiště Ro-La provozuje terminály: Budapest-Józsefváros, Óbuda, Szeged, Szolnok, Pecs a Szombathely. Provozovatelem jednoho překladiště v Györu, které je v provozu od roku 2002, je společnost Metrans Danubia Kft. V současné době je ve výstavbě nový terminál Budapest-Soroksár, který má nahradit nevyhovující překladiště Budapest-Józsefváros umístěné v centru města ve stísněných poměrech. Před dokončením je také rozšíření překladiště Baja (na Dunaji - jih Maďarska) pro přepravy Ro-Ro. Podíl kombinované dopravy na celkové nákladní železniční dopravě se neustále zvyšuje, a to nejen u státní železnice MÁV Rt., ale i u soukromé železnice GySEV (Györ-Sopron-Ebenfurt). Podíl kombinované dopravy činil u MÁV v roce 2001 v rámci mezinárodní nákladní dopravy 8,7 %. Ing. Ivan Novák, CSc., Dr. János Verbóczky Objemy nedoprovázené kombinované dopravy v letech 1992-2001 Rok 1992 1995 1998 2000 2001 tisíc tun 995 1059 2288 2390 2354 tisíc TEU 104,7 111,57 241,0 295,22 258,57 ZDROJ: LOGISTIKA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí