zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Spalování zdravotnických odpadů vychází z módy: Irsko se rozhodlo zdravotnický odpad nespalovat

05.09.2003
Odpady
Spalování zdravotnických odpadů vychází z módy: Irsko se rozhodlo zdravotnický odpad nespalovat
PRAHA, DUBLIN - V Praze sídlící Health Care Without Harm (HCWH) 1) Evropa dnes pochválilo Irskou republiku a Severní Irsko za jejich rozhodnutí zpracovávat téměř všechen zdravotnický odpad z veřejných nemocnic nespalovací technologií založenou na použití horké páry. Společná rada Irska pro nakládání s odpady (The Joint Waste Management Board of Ireland) podepsala s firmou Sterile Technologies Ireland (STI) smlouvu na likvidaci víceméně veškerého odpadu z veřejných nemocnic v Irské republice a Severním Irsku na dobu 10 let. Zhruba 95 % z ročního objemu infekčních odpadů, který činí 10 000 tun, se bude dekontaminovat v zařízeních na bázi horké páry (autoklávy). Součástí systému je i drtící zařízení, které zredukuje odpad na 20 % původního objemu2). Dekontaminovaný odpad je posléze uložen na skládky. Zbývajících 5 %, která zahrnují části těl a cytostatika se zlikviduje v některé ze zahraničních spaloven. ”Máme důkazy, že emise ze spaloven působí negativně na lidské zdraví a životní prostředí. Proto jsme přivítali, že se obě irské země rozhodly vzít toto varování vážně a rozhodly se pro nespalovací technologii k likvidaci víceméně všech zdravotnických odpadů,“ komentoval toto rozhodnutí dnes evropský koordinátor HCWH, Dr. Čestmír Hrdinka a dodal: „Obdiv si zaslouží i irská veřejnost, která dlouhodobě dává najevo svůj odpor vůči spalování odpadů a přispěla tak k rozhodnutí úřadů.“ Irsko se tak svým rozhodnutím přidalo ke Slovinsku, Portugalsku a Filipínám, kde se již celostátně využívají ekologicky i zdravotně bezpečnější nespalovací technologie. Spalovny zdravotnických odpadů představují vážné riziko pro lidské zdraví. Patří k hlavním zdrojům dioxinů, které jsou karcinogenní, poškozují imunitní a hormonální systém člověka a jsou podezřelé z teratogenních3) účinků. Nespalovací technologie k likvidaci zdravotnických odpadů, k jakým technologie používající horkou páru patří, jsou ve srovnání se spalovnami odpadů čistší a bezpečnější. Nevypouštějí do životního prostředí dioxiny, mají srovnatelný efekt při redukci objemu odpadů a často jsou i méně finančně nákladné. ”Obracíme se proto na vlády dalších evropských zemí, především pak České republiky a Slovenska, které právě nyní přehodnocují nakládání se zdravotnickými odpady, aby následovaly irský příklad a daly přednost nespalovacím technologiím. Bude to bezpečnější a efektivnější cesta než rekonstrukce zastaralých spaloven zdravotnických odpadů,“ řekl Hrdinka, který je členem komise Ministerstva životního prostředí pro nakládání se zdravotnickými odpady v rámci dopracování Plánu odpadového hospodářství ČR. „Správně provozované nespalovací technologie by ulehčily městům Lysá nad Labem a Vyškov, kde stojí problematické spalovny nebezpečných odpadů, které v současnosti pálí značné objemy zdravotnických odpadů. Obě spalovny mají problémy s dosažením požadavků přísnějších norem EU pro spalování odpadů. Obě také představují vážnou hrozbu pro životní prostředí ve svém okolí,“ doplnil RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Seznam zařízení používajících nespalovací technologie likvidace zdravotnických odpadů najdete v databázi alternativních technologií sestavené HCWH Europe na internetu: www.noharm.org Poznámky a vysvětlivky: 1) Health Care Without Harm je mezinárodní sítí sdružující 423 organizací z 51 zemí. Usiluje o snížení negativního dopadu zdravotnictví na životní prostředí. V České republice je jejím členem Arnika. 2) Zredukuje-li se objem zdravotnického odpadu o 80%, dosáhne se tím podobného efektu jako při jeho spálení. Spalovny z každých 3 tun spáleného zdravotnického nebo komunálního odpadu vyprodukují 1 tunu zbytků (popelu, strusky, popílku) většinou toxičtějších než je původní odpad, které pak putují na skládku odpadů. Spalovna tedy potřebuje skládky k uložení odpadů, které produkuje. 3) teratogenní = poškození nenarozeného plodu v těle matky Zdroj: SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA HEALTH CARE WITHOUT HARM A SDRUŽENÍ ARNIKA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí