zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpovědi na dotazy k zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášce č. 383/2001 Sb.

09.10.2003
Odpady
Odpovědi na dotazy k zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Další série dotazů a odpovědí...
Lze na jednodruhové skládky přijímat odpady, které lze podle Katalogu odpadů zařadit pod jedno katalogové číslo, i když se liší svým složením? Je pravda, že vyhláška v případě přijímání odpadů na jednodruhové skládky neřeší případy, kdy pod jedno katalogové číslo lze zařadit odpady lišící se svým složením. Přesto z dikce další části věty ustanovení § 11 odst. 6 vyhlášky ve znění „na jednodruhové skládky je možno přijímat vždy pouze jeden druh odpadu nebo odpady srovnatelné svým původem, složením a vlastnostmi“, požadavek na složení odpadů vyplývá. Je povinnost předložit protokol o zkoušce vyluhovatelnosti odpadů vázána na množství ukládaných odpadů? V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“) je v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce na skládku skupiny S-OO nutné ověřit, zda vodný výluh odpadu nepřekračuje limitní hodnoty ukazatelů stanovených pro III. třídu vyluhovatelnosti na základě protokolu o zkoušce. Protokol je vyžadován u odpadů kategorie „ostatní odpad“, které lze hodnotit na základě vyluhovatelnosti, bez ohledu na jeho množství. Které odpady nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti? Odpady, které nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti jsou odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek. Zda lze nebo nelze odebrat reprezentativní vzorek odpadu určí osoba, která je k odběru vzorků proškolena a přezkoušena (viz bod č. 1 přílohy č. 4 vyhlášky). Mgr. Věra Dubanská CSc., Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí