zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zápis z obálkové komise výběrového řízení na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi pro rok 2004 konané ve dnech 6. –8. října 2003

20.10.2003
Obecné
Zápis z obálkové komise výběrového řízení na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi pro rok 2004 konané ve dnech 6. –8. října 2003
Obálková komise proběhla s tímto výsledkem : Celkem bylo zaevidováno 497 obálek, 13 projektů nebylo v uzavřené obálce, všechny projekty byly doručeny v předepsaném termínu. Přijaté obálky obsahovaly 519 projektů. Předepsaný způsob podání nebyl dodržen u 36 projektů. Do expertní komise postupuje 483 projektů. Přílohy: prezenční listina seznam vyřazených projektů Zapsala: Bohumila Svobodová Schválil: Ing. Karel Jech 8. 10. 2003 Projekty vyřazené obálkovou komisí projekt č., název NNO, zkrácený název projektu, důvod vyřazení 6 ZŠ Prameny Karviná – ráj, EKO výzdoba učebny Přírodopisu …. není NNO 9 Bílínská přírodovědná společnost, Zajištění ochrany význam. dřevin … 1 paré 12 Bílínská přírodovědná společnost, Provoz a rozvoj internet.servru … 1 paré 41 Čs. společnost krajinných inž., Mezinárodní konference 2004 ….překročen limit 42 ZO ČSOP Šípek, Provoz centra env. informací ….. chybí bod 11 a 12 závazné osnovy 148 Jihočeské sdružení Temelín, Fytoextraxe ploch Diama s.p., ….chybí projekt 149 Sdružení rybářů České Budějovice, Proj.dokument. na rybí přechod…. chybí projekt 150 Jihočeské sdr. Temelín, Veřejná kontr. stavu znečišťování ovzduší …..chybí projekt 160 Junák, Poznej a chraň - chybí BÚ 172 Hnutí Brontosaurus Brno, Prázdniny s Brontosaurem 2004, chybí BÚ 179 DZ Liberec, MA 21–zapojování veřejnosti …. nesouhlasí IČO na přihlášce a BÚ 191 Junák, Skautské odborné zkoušky ….chybí BÚ 215 IURS-Institute pro udržitelný rozvoj, Evaluace sčítání …. 1 paré 216 dtto Brownfields rizika …. 1 paré 217 dtto Brownfields příručka …. 1 paré 218 dtto www.Brownfields.cz …. 1 paré 207 Komunita 21, Podpora realizace MA 21 … chybí BÚ 249 Západočes. univerzita v Plzni, Vliv světel. znečištění ..není NNO, chybí podpis žádosti. 274 Tereza, nebyl dodržen způsob podání v uzavřené obálce s označením 275 dtto 276 dtto 277 dtto 278 dtto 279 dtto 280 dtto 281 dtto 282 dtto 283 dtto 284 dtto 285 dtto 296 dtto 320 70/13 ZO ČSOP Odry, Oprava a údržba NS…. 1 paré 351 YMCA Husinec, Env. výchova dětí a mládeže …. 1 paré, chybí podpis na žádosti 354 Čs. společnost krajinných inž., Navrhování závlahových staveb … není dodržen limit 398 70/13 ZO ČSOP Odry, Zřízení tůňky pro obojživelníky ….. 1 paré 472 Nesehnutí Brno, Hypermarkety v ČR …. není dodržen limit Obálková komise vyřadila celkem 36 projektů. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí