zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na XXVIII. ročník festivalu Týká se to také tebe

06.11.2003
Obecné
Pozvánka na XXVIII. ročník festivalu Týká se to také tebe
Ministerstvo životního prostředí Zlínský kraj Město Uherské Hradiště Město Uherský Brod Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení Český svaz ochránců přírody Vás zvou na XXVIII. ročník ekologického festivalu T Ý K Á S E T O T A K É T E B E Uherské Hradiště 25. - 30.11.2003 Pořadatel: Klub kultury Uherské Hradiště \"Co mám na mysli, znamená vlastně vítězný konec ekologie, jako bylo koncem a vítězstvím humanismu, když černý otrok byl uznán člověkem a pak občanem. V právním i morálním smyslu je to stejný posun. Příroda už není „chráněna“, nýbrž uznána za bytost nezávislou na našem souhlasu, i proti naší potřebě. Vždyť byla na počátku zřízena týmž vesmírným právním aktem jako my. Teprve tento pokrok v našem myšlení dá smysl této naší dějinné chvíli.\" Ludvík Vaculík Program Úterý 25.11. Velký sál Reduty Uh.Hradiště 10,00 – 15.45 hodin III. krajská konference „Trvale udržitelná škola“ Stálá oborová konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ýivotního prostředí a zemědělství, odbor školství, mládeže a sportu, ALCEDO - DDM Vsetín, Středisko služeb školáím Zlínského kraje, AISIS, o.s., pobočka Vsetín Středa 26.11. Česko – slovenský seminář k environmentální výchově s výtvarnou dílnou Ateliéry Základní umělecké školy v Uherském Brodě 9.00 – 15.00 Výtvarná dílna Společná výtvarná dílna pro pedagogy z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom a Uherského Brodu Sál Domu dětí a mládeže v Uherském Brodě 9.30 – 13.30 Seminář Environmentální výchova na Slovensku Systém EVVO z pohledu NNO, činnost Centra environmentálnych aktivít Baranček v Trenčíně, příklady a ukázky aktivit EVVO Galerie Panský dům, Uherský Brod 16,00 Vernisáž výstavy dětských kreseb ze soutěže \"Svět očima skutečnosti a fantazie\" Ve spolupráci s městem Uherský Brod, Domem dětí a mládeže , Domem kultury a Základní uměleckou školou v Uherském Brodě Čtvrtek 27.11. Komorní sál Reduty 10,00 – 15.00 Seminář k problematice EVVO v krajích Aktuální informace o EVVO z rezortů životního prostředí a školství, výměna zkušeností z tvorby a realizace krajských koncepcí EVVO , aktuální situace v EVVO na úrovni krajů. Sál Domu kultury Uherský Brod Promítání filmů pro školy Pátek 28.11. Velký sál Klubu kultury 8,00, 10.00 a 12.00 Promítání filmů pro školy Obřadní síň radnice 17,00 Přijetí hostů starostou města a slavnostní zahájení TSTTT Velký sál Klub kultury 20,30 Promítání l. kolekce ze Světového festivalu filmů o parcích Sondrio (Itálie) Sobota 29.11. Salonek 2 Klubu kultury 8.30-18.00 Volné promítání filmů TSTTT na přání Velký sál Klubu kultury 8.30 - 12,00 Promítání amatérských filmů Foyer Klub kultury 10,00 Vernisáž výstavy fotosoutěže s předáváním cen Velký sál Klub kultury 13,00 - 18,00 Promítání profesionálních filmů Malý sál Klub kultury 14,00 Seminář „Ekologické zemědělství – šetrné hospodření v krajině“. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha – Ruzyně  Odbor ŽP a zemědělství, Krajský úřad Zlín  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk  Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic Pěstování obilovin a okopanin v EZ (Ing. Josef Škeřík CSc. ČZU Praha) Pěstování minoritních plodin v EZ, jejich zpracování a použití v kuchyni (Ing. Anna Michalová, CSc., VÚRV Praha) Shrnutí Bioakademie 2003 v Lednici (Ing. Roman Rozsypal, CSc., EPOS, Spolek poradců v EZ ČR) Ekologické zemědělství v CHKO Bílé Karpaty (Ing. Milan Drgáč) Aktuální informace o podporách pro EZ (JUDr. Ludmila Kuncová, Zemědělská agentura Uherské Hradiště) Člověk jako zahradník na planetě Zemi (Dipl. Ing. Werner Gamerith, Rakousko) Diskuse Ochutnávka biopotravin Seminář je pořádán v rámci „Programu podpory poradenství MZe ČR\" ve spolupráci se Zemědělskou agenturou Uherské Hradiště Malý sál Reduty 9,30 – 12.00 EVVO ve Zlínském kraji a jak dál ? Otevřené setkání členů Stálé oborové konference EVVO, příznivců a ostatních zájemců o environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Výměna zkušeností, prezentace aktivit a projektů, perspektivy spolupráce v EVVO. Velký sál Reduty 16,30 Setkání s ministrem Novináři i veřejnost budou diskutovat s RNDr.Liborem Ambrozkem Velký sál Klub kultury 19,30 Slavnostní vyhlášení výsledků filmové soutěže a předání cen. Moderuje Petr Vacek 20,00 Kulturní program - Nezmaři a Natalika Velký sál Reduty 21,00 Společenský večer s cimbálovou muzikou Jaroslava Čecha Neděle 30.11. Velký sál Klub kultury 9.00 Promítání 2. kolekce ze Světového festivalu filmů o parcích Sondrio (Itálie) Doprovodné výstavy Do nitra pralesů Bornea Fotografie Dušana Trávníčka z Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně z jeho letošního putování po malajské části Bornea, kde se zachovaly největší rozlohy deštných pralesů v celé tropické Asii. Soustava Natura 2 000 Výstava sdružení Arnika Ostrava věnovaná mezinárodnímu projektu Evropské unie a kandidátských zemí. Natura 2 000 je soustava zvláště chráněných území evropského významu, která jsou významnými stanovišti důležitých druhů rostlin a živočichů Kontakt, informace, korespondence: Klub kultury Hradební 1198 686 60 Uherské Hradiště, tel., fax 420 572551079 e-mail: maderic@kkuh.cz www.kkuh.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí