zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologové vyzvali Šimonovského, aby nepodporoval devastaci řek

26.11.2003
Voda
Ekologové vyzvali Šimonovského, aby nepodporoval devastaci řek

PRAHA - Ekologické organizace Arnika, Zelený kruh a Hnutí Duha dnes požádaly dopisem (1) ministra dopravy Milana Šimonovského, aby zaujal negativní stanovisko k návrhu poslance Jaromíra Schlinga (ČSSD) na vynětí vodních cest z působnosti zákona o ochraně přírody a krajiny. O tomto návrhu bude v rámci projednávání zákona o vnitrozemské plavbě Poslanecká sněmovna hlasovat pravděpodobně již tento týden.

 Schlingův návrh předpokládá, že by se zákon o ochraně přírody a krajiny přestal úplně vztahovat na veškeré projekty rovoje a modernizace vodních cest mezinárodního významu. \"V podmínkách České republiky znamená rozvoj vodních cest závažné a nevratné zásahy do přírody a krajiny. Mezi tzv. mezinárodní vodní cesty patří kanál Dunaj-Odra-Labe i kontroverzní jezy na dolním Labi,\" uvedl předseda Arniky Ing. Vlastimil Karlík. \"Přijetím Schlingova návrhu by se otevřela cesta k rozsáhlé devastaci české a moravské krajiny v bezprecedentním rozsahu,\" vysvětlil.

 \"Pana ministra jsme upozornili především na zásadní rozpor návrhu poslance Schlinga s evropskou legislativou. Zatímco naše názory na rozvoj vodních cest se mohou lišit, na nutnosti dodržovat evropské zákony bychom se snad měli shodnout,\" podotkl Karlík.

 Zásadní rozpor Schlingova návrhu s evropskými směrnicemi o ochraně přírody a tzv. Bernskou úmluvou o ochraně evropských druhů živočichů a rostlin potvrdilo stanovsko Parlamentního institutu z října tohoto roku. (2).

 Přílohy:

 (1)

Text dopisu nevládních organizací ministru Šimonovskému:
Praha 25. listopadu 2003

 Vážený pane ministře,

 v příštích dnech bude sněmovna ve třetím čtení hlasovat o zákonu o vnitrozemské plavbě.

 K tomuto zákonu byl podán pozměňovací návrh poslance Schlinga, navrhující vyjmout projekty rozvoje a modernizace vodních cest mezinárodního významu z působnosti zákona o ochraně přírody a krajiny.

 Bohužel, tento návrh , který jednostranně nadřazuje zájmy vodní dopravy nad zájmem ochrany přírody, je v příkrém rozporu s evropskou směrnicí o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43/EHS, směrnicí o ochraně volně žijících ptáků č. 79/409/EHS a Úmluvou o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, která byla přijata v Bernu roku 1979 (publikována pod č. 107/2001 Sb.m.s.). Tuto skutečnost dokládá stanovisko Parlamentního institutu z října t.r.

 Přijetím tohoto návrhu by nejen došlo v ochraně přírody k bezprecedentnímu kroku zpět o destíky let, ale zároveň by se Česká republika vystavila možnosti sankcí Evropské unie.

 Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu zaujal zamítavé stanovisko.

 S pozdravem

             Vlastimil Karlík                        Vojtěch Kotecký                       Lucie Peláková
                Arnika                                      Hnutí DUHA                          Zelený kruh

 (2)

Výňatek ze stanoviska Parlamentního institutu:

 ODPOVĚĎ NA DOTAZ:

POSOUZENÍ SOULADU POZMĚŇOVACÍHO NÁVRHU KE SNĚMOVNÍMU TISKU Č. 343 S MEZINÁRODNÍMI ÚMLUVAMI A PRÁVEM ES

 Zpracoval:
Parlamentní institut
Mgr. Magdaléna Zralá

 říjen 2003

 Pozměňovací návrh přednesený poslancem Jaromírem Schlingem ve druhém čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 343), na 22. schůzi Poslanecké sněmovny dne 22. října 2003

„Navrhuji, aby za ustanovení § 3 se vložil nový § 3a, který zní: Rozvoj a modernizace vodní cesty, která je součástí sítě vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, odkaz 1a, což je Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN), je ve veřejném zájmu. Pokud tato vodní cesta leží ve zvláště chráněném území, na činnosti související s jejím rozvojem a modernizací se zákazy stanovené podle zvláštního právního předpisu, odkaz 1b, což je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevztahují.“

 Závěr

Výše citovaný pozměňovací návrh poslance J. Schlinga má ve svém důsledku charakter obecné výjimky z režimu ochrany zvláště chráněných území stanovené zákonem č. 114/1992 Sb. Tím se dostává do rozporu s Bernskou úmluvou i oběma cit. směrnicemi ES, které umožňují udělovat výjimky v jednotlivých případech, ad hoc. Nesplňuje dále přísné podmínky pro stanovení výjimky v souladu s těmito právními předpisy. Je třeba rovněž upozornit na skutečnost, že po vstupu České republiky do Evropské unie hrozí České republice v případě nedostatečné implementace směrnice dozorčí žaloba Komise u Evropského soudního dvora podle čl. 226 Smlouvy ES, popř. též uložení peněžité sankce v souladu s čl. 228 Smlouvy ES.

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí