zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hospodářský výbor ignoruje rizika finančních sankcí

05.12.2003
Voda
Hospodářský výbor ignoruje rizika finančních sankcí

Občanský sektor vyzval poslance, aby nevydali řeky do rukou dopravců

PRAHA – Zástupci nevládních organizací vyzvali poslance, aby nezvedali ruku pro návrh svého kolegy Jaromíra Schlinga (ČSSD). Ten chce zařídit, aby se na části toků Vltavy a Labe přestal vztahovat zákon o ochraně přírody a krajiny, a aby si tak dopravci mohli upravovat říční koryta podle libosti, bez ohledu na ochranu přírody i případné ekologické škody. Neziskové organizace poslance upozornily, že pokud Schlingův návrh projde, dostane se česká legislativa do přímé kolize s evropským právem (1). Pod výzvu se podepsalo dvanáct organizací (2).

Výzva je o to naléhavější, že Schlingův návrh včera téměř jednomyslně přijal Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, ačkoliv byli jeho členové upozorněni na rozpor návrhu s evropskou legislativou a na možnou žalobu u Evropského soudu. To pro Českou republiku znamená, že se vystavuje riziku sankcí, které mohou jít do miliónů EUR. Na důsledky schválení Schlingova návrhu poslance důrazně upozornila ředitelka legislativního odboru ministerstva životního prostředí JUDr. Jana Prchalová. Jejímu varování však členové Hospodářského výboru příliš sluchu nepopřáli a skoro všichni zvedli ruce pro. Proti se ozvali pouze dva: Marian Bielesz (US-DEU) a Ivo Vykydal (KDU-ČSL).

Skutečnost, že je Schlingův návrh v rozporu s evropskou legislativou potvrdil také rozbor Parlamentního institutu (3). O tom, zda se kontroverzní pozměňovací návrh stane součástí české legislativy, rozhodnou poslanci pravděpodobně příští týden.


Příloha:
(1)
Bernská úmluva  o ochraně druhů a přírodních stanovišť, Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů, směrnice 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků, směrnice 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

(2)
Výzva nevládních organizací poslancům:
           2. prosince 2003
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolujeme si Vás oslovit jménem našich organizací před závěrečným hlasováním o novele zákona o vnitrozemské plavbě (sněmovní tisk 343). Za nepřijatelný považujeme návrh poslance Jaromíra Schlinga (ČSSD) na vynětí vodních cest z působnosti zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto návrhu by se zákon o ochraně přírody a krajiny přestal úplně vztahovat na veškeré či vybrané projekty rozvoje a modernizace vodních cest mezinárodního významu. 
Pokud by sněmovna návrh přijala, znamenalo by to, že například s Vltavou a s Labem už by se v budoucnu nezacházelo jako s řekami, ale výhradně jako s „vodními cestami ve veřejném zájmu“. Vodní díla by se tak vymkla veřejné kontrole a řeky by padly do rukou vodních dopravců, jejichž jediným cílem je dobrá splavnost.
Podle rozboru Parlamentního institutu je navíc předložený návrh v rozporu s Bernskou úmluvou a s evropskými směrnicemi na ochranu přírody.
Žádáme proto všechny poslance, aby tento nebezpečný návrh nepodpořili. Mimo jiné i proto, že zákony by měly mít obecnou platnost a neměly by upřednostňovat jednotlivé projekty před ostatními.

Zuzana Drhová, Zelený kruh
Ing. Vlastimil Karlík, Arnika
Vladimír Molek, Calla
Jaromír Pacák, Ústav pro ekopolitiku
Martin Ander,Hnutí DUHA
Vladimír Burda,Ochrana vod
Marie Haisová, Agentura GAIA
Jozef Zetěk, Chaloupky
Alena Mejstříková, Econnect
Zuzana Guthová, Rosa
Aleš Kuták, Centrum pro dopravu a energetiku
RNDr. Miroslav Patrik, Český a Slovenský dopravní klub

(3) POSOUZENÍ SOULADU POZMĚŇOVACÍHO NÁVRHU KE SNĚMOVNÍMU TISKU Č. 343 S MEZINÁRODNÍMI ÚMLUVAMI A PRÁVEM ES z října 2003
Závěr Parlamentního institutu
Výše citovaný pozměňovací návrh poslance J. Schlinga má ve svém důsledku charakter obecné výjimky z režimu ochrany zvláště chráněných území stanovené zákonem č. 114/1992 Sb. Tím se dostává do rozporu s Bernskou úmluvou i oběma cit. směrnicemi ES, které umožňují udělovat výjimky v jednotlivých případech, ad hoc. Nesplňuje dále přísné podmínky pro stanovení výjimky v souladu s těmito právními předpisy. Je třeba rovněž upozornit na skutečnost, že po vstupu České republiky do Evropské unie hrozí České republice v případě nedostatečné implementace směrnice dozorčí žaloba Komise u Evropského soudního dvora podle čl. 226 Smlouvy ES, popř. též uložení peněžité sankce v souladu s čl. 228 Smlouvy ES.

TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ ARNIKA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí