zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Neplatičom za odvoz a likvidáciu odpadu hrozia exekúcie

08.01.2004
Odpady
Neplatičom za odvoz a likvidáciu odpadu hrozia exekúcie

Už druhý rok je účinný zákon o odpadoch, ktorý v tejto oblasti výrazne zmenil vzťah medzi občanom a obcou. Podľa jeho znenia je každý tvorca odpadu zodpovedný za jeho zneškodnenie. Právomoci v zbere, spracovaní a zneškodňovaní odpadu prešli zo zákona na obce a mestá. V súlade s legislatívou na úseku odpadového hospodárstva a všeobecnými záväznými nariadeniami (VZN) mesta Košice podalo poplatkové priznania 81 085 fyzických osôb a 3 353 právnických osôb. O niektorých problémoch v tejto oblasti hovoríme s vedúcou oddelenia výstavby a životného prostredia Magistrátu mesta Košice (MMK) Alžbetou Slavkovskou.

Splnili si za rok 2002 všetci obyvatelia Košíc poplatkovú povinnosť vo vzťahu k odpadom?
- Z celkového počtu 84 438 poplatníkov - právnických a fyzických osôb si k 31. decembru 2002 nesplnilo povinnosť 30 796 poplatníkov. Z celkového vyrubeného poplatku nebolo uhradených 11,2 percenta predpísanej sumy. Tieto dlžné sumy treba rozdeliť do niekoľkých kategórií. U niektorých poplatníkov ide o nedoplatok v celkovej vyrubenej výške za rok, u niektorých ide o drobné čiastkové nedoplatky.

Aký je aktuálny stav?
- Po aktualizácii stavu platieb za predchádzajúce obdobie, teda za rok 2002 a za jedenásť mesiacov roku 2003, tvorí objem neuhradených poplatkov zhruba 13 percent z celkovej predpísanej sumy. Vo finančnom vyjadrená je to asi 20 miliónov korún. Túto sumu dlhujú mestu právnické aj fyzické osoby, väčšiu časť - asi 12 miliónov korún - nezaplatili fyzické osoby. Kontrolou sme zároveň zistili, že niektorí pôvodcovia odpadov ani nepodali poplatkové priznanie a za odpad neplatia. Predpokladáme, že ide o ďalších zhruba 10 - 15 percent tých, ktorí si svoje povinnosti neplnia.

Akým spôsobom chcete dosiahnuť, aby sa podiel neplatičov znížil?
- Urobili sme zoznam neplatičov a podľa mestských častí sme poslali výzvy zatiaľ vyše 4 500 poplatníkom. Po aktualizácii dát budeme vo výzvach pokračovať. Ak svoje záväzky neuhradia v stanovenej lehote, mesto ich bude vymáhať prostredníctvom exekútora. V súlade s § 11 VZN č. 60 za oneskorené zaplatenie poplatku môže správca poplatku uložiť zvýšenie až o 50 percent. Toto upozornenie je uvedené aj v doručovacích výzvach. Zároveň na základe databázy začneme s konaním aj voči poplatníkom, ktorí vôbec nepodali poplatkové priznanie.

Mnohí občania neplnenie poplatkovej povinnosti odôvodňujú tým, že v roku 2003 nedostali platobné výmery.
- Poplatky za rok 2003 a ďalšie roky platia občania tak, ako im boli vyrubené platobným výmerom na rok 2002, ak neoznámia zmenu skutočnosti rozhodujúcu na zmenu alebo zánik ich poplatkovej povinnosti. Tak je to uvedené v § 13, ods. 3 VZN č. 60. Platobné výmery posielalo mesto len pri zavedení poplatkovej povinnosti v roku 2002. Každoročné plošné doručovanie výmerov sa už nebude opakovať. Vysoké náklady na poštovné a neúmerne rozsiahla administratíva viedli k rozhodnutiu, že nový výmer dostane len ten občan, ktorý nahlási podstatnú zmenu skutočnosti v domácnosti. Zmenu trvalého pobytu, narodenie alebo úmrtie, štúdium alebo dlhodobý pobyt mimo miesta trvalého pobytu, dovŕšenie veku 70 rokov atď. Takéto riešenie je podložené aj vo VZN č. 60.

Stačí takúto zmenu nahlásiť telefonicky?
- Nie, zmenu treba nahlásiť osobne, pretože občan ju musí dokladovať. Pre riadnu evidenciu je potrebné doručiť kópie dokladov, teda úmrtný list, rodný list, potvrdenie o prechodnom pobyte atď.

Na mesto sa sypú aj sťažnosti na nedostatočný počet nádob na odpad v záhradkárskych lokalitách. Darí sa tento problém odstrániť?
- Má dve stránky. Za nehnuteľnosť na území mesta, ktorá slúži na individuálnu rekreáciu, napríklad záhrada, chata, nebytový priestor, je podľa VZN stanovený paušálny poplatok 300 korún ročne. Z celkového počtu 5 600 záhradkárov, ktorí sú evidovaní v Slovenskom zväze záhradkárov, podalo poplatkové priznanie len 4 010. Aj medzi nimi sú neplatiči. Nehovoriac o tých, ktorí poplatkové priznanie nepodali. Napríklad v záhradkárskej lokalite Šaca - Strelnica, kde je 76 záhrad, podalo poplatkové priznanie len 29 majiteľov. Zo všetkých záhradkárskych lokalít sa za rok 2002 vyviezlo spolu 411 ton odpadu. Náklady na odvoz a spracovanie prevyšujú sumu, ktorá sa na poplatkoch vybrala.

Jedna stránka je teda neplnenie poplatkových povinností. Väčšina záhradkárov ale platí a na kontajnery čaká márne celú sezónu. Prečo?
- Na takéto množstvo odpadu v záhradkárskych lokalitách nebola spoločnosť KOSIT kapacitne pripravená. Chýbali kontajnery, následne viazol aj odvoz. Situáciu sťažovali aj občania, ktorí na stanovištia vyvážali nielen odpad z užívania záhrad, ale aj objemový odpad z domácnosti, najmä práčky, chladničky, postele, starý nábytok. Pôvodne sa rátalo so 60 stanovišťami, čo zodpovedalo počtu záhradkárskych lokalít. Požiadavka mestských častí bola však dvojnásobná - až 120 stanovíšť. KOSIT preto na žiadosť mesta doplnil k júnu 2003 počet veľkokapacitných nádob na dvojnásobok a rotáciou kontajnerov zabezpečil plynulý odvoz. Na kontajneroch sú telefónne čísla dispečingu KOSIT-u, aby občania mohli v prípade potreby aktuálne nahlásiť potrebu odvozu. Napriek problémom považujeme za pozitívne, že sme dosiahli zákonné nakladanie s odpadom a väčšine záhradkárov poskytli služby, za ktoré zaplatili. V mnohých prípadoch sa tak pravdepodobne podarilo predísť zakladaniu ďalších čiernych skládok v okolí.

Zdroj: HNonline.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí