zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obce mohou žádat stát o finanční pomoc při aktivní prevenci a stabilizaci svahových sesuvů a řícení skal

09.01.2004
Geologie
Obce mohou žádat stát o finanční pomoc při aktivní prevenci a stabilizaci svahových sesuvů a řícení skal

Speciální dotační program pro obce, který je zaměřen na aktivní prevenci svahových sesuvů a řícení skal, zpracovalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s resortem financí. Stabilizace a monitoring těchto jevů jsou totiž značně finančně náročné a dosahují řádu desítek miliónů korun. Proto není v silách místních samospráv a ani vlastníků pozemků tuto problematiku řešit bez státní pomoci.

Program je prozatím časově limitován rokem 2007. Pro první rok je k dispozici finanční částka 74 mil. Kč, v dalších letech každoročně 224 mil. Kč.  Program bude pravidelně vyhodnocován. 

Potřeba speciálního dotačního titulu vznikla v souvislosti se stále častějším výskytem extrémních výkyvů klimatu - příkladem mohou být sesuvy na Vsetínsku po povodních v roce 1997 nebo řícení skalních bloků v Hřensku.

Z těchto důvodů zpracovalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí speciálně zaměřený dotační podprogram v  rámci programu ISPROFIN (Informační systém programů financování), určený obcím a obcím s rozšířenou působností.  

Podprogram č. 215124 s názvem „Řešení nestabilit svahů v ČR“ bude zahájen v  roce 2004 a potrvá do roku 2007. Je účelově a věcně rozvržen do dvou samostatných dílčích projektů:

·         č. 215124-1  Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR

Projekt je přímo zaměřen na prevenci před negativními důsledky svahových pohybů. Spočívá v provádění účelového inženýrsko-geologického mapování v ohrožených oblastech s cílem rajonizace území z hlediska jeho ohrožení sesuvnými jevy a dalšími geologickými riziky. Výsledné informace budou sloužit především orgánům státní správy a samosprávy při tvorbě územních plánů a jako odborný podklad pro rozhodování.

·        č. 215124-2 Řešení stabilizace svahů na území ČR, jejich geologický průzkum                   a monitoring

Tento dílčí projekt bude zajišťovat technické řešení stabilizace konkrétních rizikových a havarijních lokalit svahových nestabilit. Finanční pomoc je určena obcím, případně obcím s rozšířenou působností. Finanční prostředky budou příjemcům uvolňovány postupně v závislosti na řešení dílčích kroků stabilizačních opatření v členění: geologický průzkum, projekce, stabilizace a monitoring. Termín k podání žádosti je vždy do 30. dubna příslušného roku, samozřejmostí je splnění podmínek a kriterií předepsaných pro přiznání podpory. Výše podpory je stanovena maximálně do 90% nákladů akce.

Podrobnější informace získáte na webové stránce MŽP www.env.cz, (geologie, rizikové faktory)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí