zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrovaný registr znečištění

27.01.2004
IPPC
Integrovaný registr znečištění
Od 1. ledna 2004 nabylo účinnosti nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování č. 368/2003 Sb.
Integrovaný registr znečišťování (IRZ) byl zřízen zákonem o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. IRZ je zaměřen zejména na sledování vstupu toxických látek do životního prostředí, a právě o množství a druzích sledovaných látek se vedly dlouhé diskuse.

Registr by měl zajistit lepší přístup občanů k údajům o toxických látkách, skleníkových plynech či těžkých kovech, které zpracovávají či produkují například průmyslové podniky, továrny či spalovny. Proto byla jeho příprava ostře sledována nezávislými organizacemi.

Nařízení vlády stanoví seznam těchto látek a množství, pro která budou podniky muset plnit ohlašovací povinnost. Údaje by měly být veřejně dostupné v elektronické formě. Při prvním ohlašování v roce 2005 se do registru bude hlásit 72 látek. Jedná se o ty, jejichž registraci požaduje Evropská unie, a další vybrané látky, které podniky již dnes měří na základě požadavků složkové legislativy. Od okamžiku, kdy vstoupí platnost Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek, který Česká republika letos podepsala, se povinnost nahlašovat údaje do registru bude vztahovat na 88 látek.

Podle ustanovení § 22 zákona o integrované prevenci MŽP zřizuje integrovaný registr znečištění (IRZ) jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy. Nařízení vlády stanoví seznam ohlašovaných látek, způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek, způsob a forma ohlašování do integrovaného registru znečišťování a některá opatření k zajištění jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí. Nařízení stanovuje prahy pro ohlašování emisí ohlašovaných látek. Zvlášť jsou přitom určeny prahy pro ohlašování emisí do ovzduší, do vody, do půdy a pro výstupy do odpadů a odpadních vod .

Ministerstvo životního prostředí navíc navrhovalo, aby nařízení vlády stanovilo prahy pro vstup ohlašovaných látek vstupujících do provozovny a pro výstup ve výrobcích. Tuto širší variantu však vláda nepodpořila.

Zákon o integrované prevenci také umožňuje, aby vláda svým nařízením stanovila opatření k zajištění jednoty informačního systému v oblasti životního prostředí. Navrhované vládní nařízení využívá i tohoto zmocnění. Smyslem je nastavit systém navazující na integrovaný registr znečišťování jakožto centrální ohlašovnu pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti ochrany životního prostředí.

Registr může být využíván jako zdroj informací při plánování a realizaci obchodů s emisemi skleníkových plynů. Bude sloužit jako jedna z motivací k přechodu na šetrnější metody nakládání s odpady. Plánovaná centrální ohlašovna by mohla přinést zkvalitnění evidence biologicky rozložitelných odpadů.

Mnoho informací lze nalézt na www.ceu.cz, webových stránkách Českého ekologického ústavu.

Zdroj: CZ BIOM, MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí