zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpovědnost za odpad

02.02.2004
Odpady
Odpovědnost za odpad

Komise ministra životního prostředí uveřejnila výklad k často frekventované otázce, kdo se má postarat o odpad odložený na místech, která k tomu nejsou určena a jehož původce není znám - tedy, kdo za něj nese odpovědnost.

Komise říká, že podle § 79 odst. 1, písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nese odpovědnost obecní úřad obce s rozšířenou působností i v těch případech, že mu není známa osoba, která protiprávně odložila odpad.

Pokud zákon č. 185/2001 Sb. stanoví, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností mohou zajistit na náklad odpovědné osoby ochranu lidského zdraví a životního prostředí, hrozí-li jejich poškození, pak tím možnost učinit příslušné opatření není vyloučena ani v případě, že tato soba (původce odpadu) známa není. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vznikne takto pohledávka vůči neznámé osobě.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 185/2001 Sb. nepřevzal ustanovení § 3 odst. 7 předchozího zákona o odpadech č. 125/1997 Sb., nelze dovodit, že by povinnost odstraňovat odpad, jehož původce není znám, přešla na vlastníka nemovitosti, na níž je tento odpad umístěn.

Povinnost odstranit odpad na své náklady by pro vlastníka musela být v textu zákona stanovena výslovně. Vyplývá to především z ust. čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, jakož i z ustanovení jejích čl. 2 odst. 2, 3 a čl. 4 odst. 1 a dále z čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy ČR. Vlastník popř. uživatel pozemku je však povinen udržovat na pozemku čistotu a pořádek tak, aby nebyl narušen vzhled obce a v případě, že tak nečiní, může být postižen pokutou podle ustanovení § 58 odst. 2 zákona č. 128/2001 Sb., o obcích.

V případě, že by odpad ohrožoval kvalitu povrchových nebo podzemních vod, resp. jiných součástí životního prostředí, přichází v úvahu i aplikace § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, resp. jiných příslušných složkových zákonů.

ZDROJ: ODPADY

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí